Die zo rijk zijn aan zichzelf
Over
Hans Faverey

Historische Uitgeverij, Groningen 1997

De pers over Die zo rijk zijn aan zichzelf
'Zo is Die zo rijk zijn aan zichzelf een breed boek geworden, met veel achtergronden, inzichten en verkenningen, en verrassend in onderdelen. Verplichte literatuur voor wie zich in Faverey interesseert, zoals dat dan heet. Toch diende zich tijdens en na lezing ook wel een gevoel van teleurstelling aan. Zo heel veel echt nieuws bevat deze bundel niet ...'.   Guus Middag, 'Niet geïnteresseerd in de lezer. Over de poëzie van Hans Faverey', in: NRC/Handelsblad, 24-10-1997.

'... niet eerder is een verzameling splinternieuwe opstellen verschenen als deze, die in één klap de kijk op dit werk in verschillende opzichten aanzienlijk verdiept.' T. van Deel, in: Biblion, 1997.

'een bundel houtsnijdende opstellen van verschillende auteurs ... verhelderende interpretaties die de betekenis van Faverey's goed duidelijk maken', Wim J. Simons in: Het Nederlandse boek, 140(sept. 1997)4.

'Een publicatie van hoog niveau, die daarenboven een fraaie vorm heeft gekregen.' Erik de Smedt, Leesidee, oktober 1997.

'De verschijning van deze bundel betekentent een belangrijke stap in de 'verwerking'van Faverey's literaire erfenis. De ongelooflijke rijkdom aan thema's en de diepgang aan levensbesef maken het mogelijk een lang gesprek met Faverey te voeren.' Tjerk de Reus in: Koers, 19-9-1997.

'De lezer krijgt geen sluitende interpretaties voorgeschoteld, maar een aantal beschouwingen waarin pogingen tot begrip worden blootgelegd. Het voordeel daarvan is dat Faverey zo moeilijk blijft als hij is, het nadeel dat hij soms moeilijker lijkt dan strikt noodzakelijk.' Yra van Dijk, 'Hoe ervaringen worden verwerkt tot uitspraken', De Volkskrant, 29-8-1997.

'De bundel is goed verzorgd uitgegeven. Het taalgebruik van Faverey was soms grof; dat blijkt helaas ook uit de in het boek aangehaalde interviews. Ook een in het boek opgenomen briefje van zijn hand bevat niet te citeren passages.' A.J. Maasland, 'Breinbrekende poëzie van Faverey', in: Reformatiorisch Dagnlad, 13-10-1997.

'Wat de bundel waardevol maakt: de confrontatie van verschillende visies (..) Deze bundel maakt in ieder geval ook duidelijk dat het een misvatting is te denken dat het werk van een als 'autonoom' geafficheerde dichter als het ware zo aan het leven onttrokken is dat het er los van staat.' Ron Elshout, 'Kristallen, metaforen', in: Bzzlletin 27(okt 1997)249.

naar inhoud van de essaybundel
naar over Hans Groenewegen
naar beginpagina