Mijn essaybundel Met schrijven zin verzamelen. Over poŽzie in de Lage Landen is inmiddels verschenen. Daarin is een stuk opgenomen over het werk van Hilbrand Rozema onder de titel 'Het onbekende blijvend betreden'. Mijn eerder hier opgenomen stuk uit Liter (2004) over Rozema is voor het bij Wereldbibliotheek verschijnende boek herzien. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar de bibliografie