Wilfred Smit

Wilfred Smit is een dichter van raadsels en vragen. De beelden in zijn gedichten lijken te zijn samengesteld uit een mengsel van literaire toespelingen en geheimzinnig metamorfoses. Het essay ‘Als ballingen leren zien’ toont dat de precieus getekende werelden van Smits gedichten onherstelbaar gebroken zijn.  Speciale aandacht schenkt Groenewegen aan ‘De werkster’. Hij brengt het in verband met Het uur U en een andere gedicht van Martinus Nijhoff. Zie Schuimen langs de vloedlijn voor de lezenswaardige détails.

 

terug naar schuimen langs de vloedlijn