Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:

Dagteksten

31 januari 2007
Hij deed het in zulke mooie volzinnen, zo levendig, dat ik begreep dat hij diezelfde dingen vaak had verteld en ik vreesde dat achter zijn woorden bijna geen herinneringen meer over waren.

30 januari 2007
Ik ben direct gekomen, op een scooter reed ik langs de zee,
nu wil ik weten of ik blijven mag, of je kunt overleven in het wild.

29 januari 2007
Hoe onrustig ook, we blijven je verwachten, het kon nog alle kanten op,
maar dezelfde ben ik niet en jou al evenmin. En daar was het verdriet.

28 januari 2007
De wereld rolde bonkend
door het niets, dood.
Geen mens heeft het gemerkt
Alleen jij en ik, asengel.

27 januari 2007
Het mooiste compromis-idee hierover is waarschijnlijk te vinden bij K. Volgens hem zal de Masjiach inderdaad eens verschijnen, maar één dag nadat door ons aller inspanning en toedoen, de messiaanse tijd is aangebroken.

26 januari 2007
Zit er melk in sojamelk - sojamelk is niet wit, ook is sojamelk niet zoetbruin als melkchocolade.

25 januari 2007
er is honger naar de veer der keerzijde

24 januari 2007
Die Aufgabe der Salzkörner ist es, meine Tränedrüsen zu reizen, und damit meinen Blick verschwommen zu machen.

23 januari 2007
Als u deze woorden dan zorgvuldig in u opgenomen hebt en diep in de kelder van uw geest hebt opgeslagen, ze van een etiket hebt voorzien, en door zwijgzaamheid getekend hebt, dan zullen zij later als wijnen door hun zoete geur uw innerlijk verblijden. Met het verjaren van de zinnen en het ouder worden van het geduld gaan zij rijpen, en zij stijgen met de heerlijkste geur uit de kruik van uw innerlijk, als een onuitputtelijke bron zullen zij volop stromen uit de aderen van de ervaring en de vloeiende kanalen van de deugden.

22 januari 2007
Hoe boos de wereld ook nog worden zou, we waren terug en vrij van heimwee.

21 januari 2007
...had hij tot zijn verbazing (eerst) en tot zijn ironie (later) gemerkt dat talrijke mensen zich behaaglijk in een vermeende persoonseenheid nestelden, die niet meer voorstelde dan een taalkundige eenheid en vroegtijdige karakterverkalking.

20 januari 2007
Wasser, ahne ich, bewahrt in sich Erinnerung an all die Orte an denen es gewesen is. Erneut fülle ich den Mund.

19 januari 2007
Het vraagstuk van de identiteit is een vraagstuk dat verband houdt met een peilloze, panische angst – een fundamentele angst, even echt en reëel als de nachtmerrie over een dodelijk val. Het is een vraagstuk dat nauwelijks leeft onder de verdoemden der aarde, die enkel beseffen dat zij het zijn die verdoemd zijn en daar elke dag mee moeten zien te leven – het is verkeerd te veronderstellen dat de verdoemden niet beseffen dat zij verdoemd zijn; en dat vraagstuk leeft ook niet onder de weinig gezegenden, die enkel het besef op kunnen brengen dat zij gezegend zijn, en daar elke dag opnieuw van genieten: het is verkeerd te veronderstellen dat zij er ook maar over zouden piekeren een greintje van hun zegeningen af te staan. Identiteit komt pas ter sprake, wordt pas in twijfel getrokken, wanneer die wordt bedreigd, bijvoorbeeld wanneer de machtigen beginnen te wankelen, of wanneer de verdoemden in opstand beginnen te komen, of ...


18 januari 2007
Er zijn geen trucs, iedere plek vloeit over in de volgende, en de volgende eindigt in een goot die naar een poel leidt. De poel weerspiegelt niemand, de nog parende libelles kruipen langs een grasspriet naar beneden. Onder water legt het vrouwtje de eitjes, de eitjes zouden moeten blijven zitten aan de grasspriet maar sommige worden door de stroom meegevoerd naar andere oorden die uitmonden in weer andere oorden.

17 januari 2007
Ik wil actie, immers heb ik net als de Deutsche Bank een ‘passion to perform’ en accepteer ik hun slogan: ‘Blijf kritisch’. Het is dat of toegeven. Het is woede of niets. Dan liefst woede. Met een sausje van hoop. Het is dus tegen wil en dank, tegen vooruitgangsdrift en ecologische en demografische catastrofe, tegen de technologische opheffing van de mens, tegen de zich amuserende consument, tegen de ‘stof met denken’-ideologie, tegen het wereldrecord dominostenen omgooien, zowel tegen de dood als tegen het leven dat ik bijf geloven in een happy end. Het happy end niet als noodzakelijke, overal heersende norm, moet al ‘alles’ is mooi’, niet als ‘er valt weer veel te winnen’, iet als Hollywood, niet als reclameopdracht. Maar anders. Enzovoort.

16 januari 2007
De eerste stap naar de praktische oefening is immers dat u de onderrichtingen en beslissingen van al uw voorgangers met open hart en dichte mond in u opneemt, en ijverig in uw hart bewaart om ze in praktijk te brengen (...) Wees dus snel in het horen en traag in het spreken.

15 januari 2007
Als No Rouz vooral het tedere en intieme familiefeest was, was Ashoura het moment om de meeslepende kracht van een groot collectief te voelen. De bedwelmende dag van een collectieve cadans, voelbaar in de gezamenlijke klaagzang, de ritmische beweging van de handen, het doffe, diepe geluid als ze op de borst belandden. Het was de dag van de rinkelklanken van duizenden trossen dunne kettingen waarmee de jongens en de in zwart gestoken mannen met een overmoeibare regelmaat de gevoelige oppervlakte van een eigen schouderbladen raakten - tot bloedens toe. Ik was een van die mannen en nog altijd trekt er een onbeschrijflijk warm en teder gevoel door mijn lichaam als ik denk aan de zwarte rouwende zee, in het midden waarvan ik mij een gelukkige, door emoties omhelsde druppel voelde.

14 januari 2007
Weet je, geliefde Argentijn van me, het Oosten is niet zo anders als de oriëntalisten willen doen geloven. Je hoeft je maar even serieus in hun teksten te verdiepen en je krijgt het gevoel dat altijd al hebt gehad, namelijk een onverklaarbare aanvechting om je verstand met behulp van dat verstand zelf af te breken. De schorpioen die zijn gifangel in zichzelf steekt; hij heeft er genoeg van schorpioen te zijn, maar hij heeft zijn schorpioen-zijn nodig om met de schorpioen af te rekenen.

13 januari 2007
Onderbreek me niet. Gun deze oude man zijn monoloog! Neem hem tot je, denk erover na als je weggaat en kom dan de volgende keer met vragen. Ik weet het, luisteren in stilte stuit je tegen de borst. Je bent ongetwijfeld besmet geraakt met de liberale vloek van de democratisering der opinies. De eigenwaarde van jullie, atomistische individuen, hangt af van jullie zogenaamde autonome stem. Jullie zijn bezeten van het verlangen om ''je eigen mening te ventileren''. Door de democratische haast om een eigen opinie te hebben, verstaat men de kunst van het luisteren niet meer, laat staan de kunst van het zwijgen om nieuwe inzichten te kunnen absorberen en erover na te denken.

12 januari 2007

Uiteindelijk zijn wij zelf vlees, potentiële kadavers. Elke keer wanneer ik in een slagerswinkels sta, ben ik verbijsterd dat ik niet aan de andere kant van de toonbank hang. In plaats van dat dier daar.

11 januari 2007
Je hebt muziek die kan worden omgezet in emotie en emotie die voor muziek wil doorgaan, en dat is bepaald niet hetzelfde.

10 januari 2007
ach weinigen nog weten
wat te besluiten
als zij zich vrij mogen uiten

9 januari 2007
je moet niet alleen de zin naast de onzin bewaren
je moet ook nog bedaard in beide blijven geloven

8 januari 2007
Alle rassen uit het zuiden schoven daar aan; spugend en loeiend gingen ze voorover op tafel liggen. Al die lui uit de Provence, Lozère, Gascogne , Languedoc, al die lui met pikzwart kroeshaar op hun wangen, met haar in hun neus en met haar op hun vingers en met bulderende stemmen, schaterden als krankzinnigen. Met hun accent, dat nog kracht werd bijgezet door epileptische gebaren, hakten ze hun zinnen in mootjes en schetterden ze volkomen vermorzeld tegen je trommelvlies aan.

7 januari 2007
De zeldzame Yangtze-rivierdolfijn of 'baiji', die alleen in China voorkomt, 'is hoe dan ook uitgestorven'.

6 januari 2007
Het Amerikaanse leger heeft dode en gewonde militairen opgeroepen om terug te keren naar het front in Irak. Een brief met het verzoek snel aan de slag te gaan, belandde een paar dagen na kerst op de deurmat.

5 januari 2007
De doden lopen buiten langs het raam. Ze werpen schaduwen. Nee, die schaduwen zijn niet van de bomen of de takken. Er groeien hier geen bomen. Het zijn de doden. Ze vragen of roepen wat, ik weet het niet.

4 januari 2007
uit het hart der bergen komen nu koele winden
over ogen die duisternis drinken als dalen

3 januari 2007
Er is verhuisd. De boeken zijn verlost. Zij hervatten  het ontwerp van een lezer:

dit is alles wat de dichter hier ziet
en fraaier maakt hij het niet


Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.