Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:

Dagteksten

28 december 2007
dadelijk is het straks
straks is dadelijk voorbij

27 december 2007
A: Je bent geen minnaar. Een weerbarstige klip!
Houd je meer van je hond, de zee en je schip?
B: Mijn hond ziet mij aan met bewondering,
De andre twee dienen voor afzondering.

26 december 2007

25 december 2007
Wie wil mag het licht uitdoen.
ik doe het niet

24 december 2007
Je bent als altijd onschuldig, maar waaraan?
      Je bent universeel onschuldig, voor hoelang?

23 december 2007
Ofschoon de voorjaarspronkridder veel gegeten wordt, kan niet iedereen de sterke meelsmaak waarderen.

22 december 2007
rondom me ademt men eenvoudig door
mij staat de lucht net aan aan de lippen

21 december 2007
Misschien verkoos ik onbegrip boven empathie. Begrip is de ziekte van deze tijd, er zo verschrikkelijk veel begrip, alles wordt er triviaal door.

20 december 2007
zout zonder zee zou de maan zijn, zon zonder lucht, volslagen golf
zou het ademeindeloze wachten in wellen onder water kunnen worden voortgezet

19 december 2007
Zegt: is niet alle werkelijkheid propaganda
        voor een andere werkelijkheid?


18 december 2007
Dingen worden gekend in zoverre ze overeenkomen met de gehanteerde maat. Iets kennen impliceert dus altijd dat het in relatie tot iets anders gesteld wordt, namelijk tot de maat waarmee het verstand meet. Daarom wordt het wezen (quidditas) der dingen nooit gekend. Want het wezen wordt pas gekend wanneer iets helemaal op zichzelf gekend wordt.

17 december 2007
je lippen vernielen de lucht als je lacht
maar je glanzend lichaam bouwt
dansende alles weer op

16 december 2007
de zee begeeft zich in de reddingboot
spoedt zich naar land en wordt gered
en al in het museumbad geplaatst

15 december 2007
gewone ogen zijn kurken die
de overbodige openingen van het hoofd afsluiten
en zij drijven vanzelf op de rivieren van het licht

14 december 2007
Men wil ademen. Dan komt de wereld binnen. Er zijn buren en
ook die hebben buren. Dit spoor leidt naar de onzichtbare man:
ik ben de zichtbare man, kondig adem af (..)

13 december 2007
Omdat ik destijds een gestoorde herdershond had, besloot ik hem om advies te vragen. In het begin ervoer ik een kleine drempel om bij hem langs te gaan. Hij was toch een bekende Nederlander. Toen ik aankwam, was hij bezig in de wei en ben ik met hem gaan praten. Hij bleek een heel gewoon mens.

12 december 2007
agrippina: zalig, zalig, er gaat niet boven een goed gemarineerde zacht gestoofde zanger wiens gekweel ons eens tot in ons diepste wezen ontroerde. wij zullen dit feest dan ook afsluiten met het slachten en verorberen van al de nu nog optredende poëten.

11 december 2007
En verder vind ik nergens werk.
Ik heb misschien niet goed genoeg gezocht.

Het ligt aan mij.

10 december 2007
Het gebied maakte een metamorfose door. In 2007 zag de polder geel door het uitbundig bloeiende zoutknopje, een zoutminnende opportunist uit Zuid-Afrika.

9 december 2007
Platvissen in de buurt van de Afsluitdijk schoten in de stress als er weer eens grote hoeveelheden zoet water werden gespuid. 

8 december 2007
de zwaarte voedt het zwevende
in de danser die eens het vallen aanvaardde

7 december 2007 
Het was de mens in het mechaniek. Want het moest toch mogelijk zijn, zo dacht hij altijd als hij 's nachts wakker lag ... mogelijk! mogelijk!!! het mechaniek te doorgronden en te overwinnen en de mens te zien. De mens was geen machine, maar zat in een machine. En dat was nu de kunst. De machine overwinnen. Dan zouden de gezichten die hij tekende dankbaar en welwillend tegen hem glimlachen. Maar het moeilijk, het echt moeilijke, was dat ze niet dankbaar schenen te zijn. Dat de kleine gemene hoofden van de mensen tussen de punten, zij die afgevinkt waren! die duidelijk werden, bevrijd waren!!!, dat die gezichten die zichtbaar werden, boosaardig, kwaadaardig en ondankbaar waren.

6 december 2007
laat mij wakker worden in een huis dat steeds weer afgestoft moet worden dat altijd wel hier of daar tocht dat niet gaat vloeken als men er wat aan verandert laat mij in godsnaam morgen weer wakker worden op een plaats waar ik iets neer kan leggen achteloos zonder die benauwende dwanggedachte het weer terstond te moeten opruimen

5 december 2007
ach altijd en altijd hangen natte tongen aan de trieste bergen

4 december 2007
boven steeds fijnere scheidingslijnen leert men
leven in eigen woorden naverteld is tautologie

3 december 2007
in een late wereld als deze, die zichzelf belijdt, wordt zielskracht automatisch omgezet in de energie, die den slaap nog maar erkent als goed voor de gezondheid, en hij doet beter, winst, hoe eerlijk ook,  en aanzien, hoe achtenswaardig ook, niet uit te lokken, want er valt, raken zij eenmaal uitgepraat, een verkeerde stilte in, die van geen slaap het suizen meer doorlaat.

2 december 2007
grote zonnige ogen worden op hartshoogte afgeschoten

1 december 2007
overal bureaus verwekkende tweebenige beesten
overal tweebenige beesten barende bureaus

maandtekst november
een goed schilderij, een goed gedicht ontstaat dan ook in een niemandsland, een grensgebied tussen ontwerp en gewaarwording, een gebied waar noch konventies van de herinnering, noch wensen droomdiktaten van de een of andere utopie hun beperkende rollen kunnen spelen.

31 oktober 2007
Voorzichtig, denken is gevaarlijk. lezerscommentaar

30 oktober 2007
In Z hebben paus X en keizer Y te zamen de ketterijen veroordeeld waarmee de wereld is besmet, te weten de armen van Lyon, Lombardische armen, patarenen, arnaldisten, humiliaten en katharen. (En daaraan dienen nog toegevoegd te worden de speronisten, burgari, en de tortolani, die hun naam ontlenen aan het stuk taart dat ze als eucharistie beschouwen). De gevaarlijkste ketters zijn de katharen. Deze ontlenen hun naam aan een zwarte kat die ze als godheid vereren en kussen. (...) Iemand vroeg waarom zo veel katholieken kathaars worden, en zo weinig katharen katholiek. En als antwoord kreeg hij een wedervraag. Waarom wordt wijn tot azijn en azijn niet tot wijn.

29 oktober 2007
Niets vinden is minder zwaar dan een vondst verzwijgen.

28 oktober 2007
Herr Je das Nichts ist Bodenlos.
Frau Je das Nichts ist unmöbliert.

27 oktober 2007
Een peerlenmoeren schaal, neigt lucht den zee-barm nader.

26 oktober 2007
al het wij / dat ik niet verliezen kan mag beginnen

25 oktober 2007
The man who never alters his opinion is like standing water, & breeds reptiles of the mind.

24 oktober 2007
Wie over een gedicht wil schrijven, zou het eerst in een andere taal naar keuze moeten overschrijven.

23 oktober 2007
Ich fühle wie die graue Zeit durch mich zieht.
Ich träume schon so lange.
Ich träume mich grau in graue Tiefe.

22 oktober 2007
Fremdherrschaften die sich bei Wörtern
nicht nur der Leiter bedienen
sondern auch der Tonleiter
der Ganztonleiter
und der chinesischen Tonleiter.

21 oktober 2007
Eine rote Beere wächst in der Stille des Waldes.
Sie ist groß wie ein Menschenkopf.
Sie hat zwei leuchtenden Augen
und einen Mund daraus eine lange rote Zunge schließt
die nach winzigen denkenden Blitzen hascht.

13-20 oktober 2007
Het ontregelen van de betekenis - het ontregelen van alle begrippen alsook alle tropische buitjes van zedenbederf, ordeverstoring, verwoesting, carambolage, zijn handelingen die tegen bliksem zijn verzekerd en als algemeen nuttig werden herkend.

12 oktober 2007
Een spel, wel te verstaan, dat vertrekt vanuit de aanname dat iedere poging tot zinvol spreken onmogelijk en absurd is, en toch de mogelijkheid openhoudt dat het zichzelf in zijn ironie serieus neemt.

11 oktober 2007
Der Aesthet braucht die Häßlichkeit als Kontrast. Der Moralist sucht sie auf zu heben. Gibt es eine helfende, heilende Schönheit?

10 oktober 2007
Ze waren, bedacht hij, een generatie geweest van kinderen die besloten het slechter te doen dan hun ouders, omdat de tijdgeest dat eiste. Als volgens afspraak waren ze zo blasé mogelijk, wisten niet veel, deden net alsof ze nergens iets van begrepen – iedereen  leek zich aan die afspraak te houden, behalve AT (...)

9 oktober 2007
het is alles achter dit gezicht:
ook de weerspiegeling van een wijde grijze hemel
waarnaar ik mijn handpalm open houd,

bedelend om een wereld
voor wat ik maak

8 oktober 2007
putjes en pokken van regen
in beweging
in de beek
in de steeds
ruisen-
de beek waar de regen
in valt
in ruist en ophoudt met ruisen
en zich anders gaat bewegen.


7 oktober 2007
de oren zijn schelpen voor de voeten
van grote stilstaande engelen

de ogen liggen in de grond
zij kijken omhoog en zien geen mensen

de verdwenen lippen zeggende verdwenen oren
zij zien geen mensen

6 oktober 2007
Hij zou niet weten, de lente,
wanneer wij onder de dekking van de nacht
onszelf bij voorbaat hadden aangevallen
- al onze angsten los tegen tederheid
-,

maar heb geen angst, wij zullen verder leven.


5 oktober 2007
'T is een betrouwbare jongen en je kunt altijd om hem rekenen', zei technisch directeur BM. 'Hij zal je nooit laten vallen en staat er als hij er moet staan. We zijn blij dat we nog een paar jaar met hem verder kunnen.'

4 oktober 2007
'Walk into any pre-school and look at the children, they are active and ready to learn," he said. "Look at them at 17 years old in high school, their minds are numb and deadened.'

3 oktober 2007
Ontmaskeren is het ongeduld van het denken, een poging om heel kort te denken.

2 oktober 2007
ik heb eigenlijk al vroeg voor het versificerende artisanaat gekozen maar ik heb voorheen ook wel de romantische neiging gekoesterd, mij meer dan later te verlaten op wat de argeloze beginner, mèt de poëzielezer van dezelfde soort, inspiratie noemt. De goddelijke inblazing ofwel, ‘het dient in één keer goed te zijn’, handen af van de artistieke ingeving. Met andere woorden: het gedicht wordt in het hoofd gemaakt. Men brengt zich, zo doende, eigenlijk terug tot het peil van de gehandicapte. Van een blinde zanger uit de tijd voor de uitvinding van de geluidsband, of iemand die nooit schrijven heeft geleerd.

1 oktober 2007
X zegt: 'Beelden zijn zichtbaar voor de mens. Maar het licht blijft verborgen in het beeld. Het licht van de Vader zal zich wel openbaren. Maar zijn beeld blijft verborgen achter zijn licht.'

Klik hier voor de dagteksten van september 2007
Klik hier voor de dagteksten van mei tot en met augustus 2007.
Klik hier voor de dagteksten van maart 2007.
Klik hier voor de dagteksten van februari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.