Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:

Dagteksten

31 mei 2008
Ich hab mich eingehend befasst / mit Ihren Exclamationen / in denen abwechselnd Naives / neben gelungnen Formeln steht / Tatsächlich tragen sie die Spuhr / der Unruhe und Reizbarkeit / von der die Zeit erfüllt ist / Nun aber stellt sich mir die Frage / was Sie damit bezweken wollen / Sie klären nichts / Sie steigern nur / das Wuchern des Monströsen / das sich von allen Seiten / auf uns her macht

30 mei 2008
'In het algemeen hebben de wijzen door de eeuwen heen altijd hetzelfde beweerd, en hebben de dwazen, die altijd de overgrote meerderheid vormen, steeds hetzelfde gedaan, namelijk het tegendeel', zei iemand die voor de spiegel voor wijs doorging. Een ander ging naar buiten en maakte zich elke dag opnieuw vertrouwd met het andere gezicht, de andere motoriek, de andere stemmen, de andere levensgeschiedenis van weer een ander individu uit die overgrote meerderheid van dwazen.

29 mei 2008
Deez' doodtzondt, schoon van verf, kost Theunis hondert pondt.
Wie zoo veel ponden geeft voor een gemaalde zondt,
Doet meerder zonden dan diez' al op een durft hoopen.
De kunst is godtlyck: maar 't is godtloos zoo te koopen.

28 mei 2008
Schlimm ist es nur
dass alle
die den Helden lieben
so lang er blüht und glänzt
sich vor ihm scheun
wenn er verdüstert und
verödet ist
 

27 mei 2008
Je moet misschien eens naar de mentale opticien.

26 mei 2008
Op grond van tal van concrete analyses van de hedendaagse technische wereld beweert hij dat de techniek een totalitair systeem is met een eigen wetmatigheid en autonomie. Zij raakt alle aspecten van het menszijn en bepaalt alle menselijke verhoudingen, ook de familiale, sociale, economische, militaire, politieke, culturele en zelf religieuze. Het meest opvallende en meest verontrustende van de moderne techniek is, volgens J, het ontbreken van uitwendige doelstellingen. Zij is slechts gericht op haar eigen vervolmaking. Soms wordt nog wel beweerd dat de techniek uiteindelijk toch in dienst staat van de mens maar feitelijk staat de mens meer en meer in dienst van de techniek. In ieder geval is de mens niet langer de vrije, autonome en soevereine oorsprong en meester van de techniek. Hij is slechts dragen van een zich versnellende beweging waarin zijn tussenkomst hoe langer hoe geringer is. Beweren dat de techniek in dienst zou staan van de mens, veronderstelt bovendien dat de mens zou weten wat goed voor hem is en wat hem werkelijk dient. Wat goed is voor de mens, wordt in de technische wereld door de techniek bepaald.

25 mei 2008
Afwijking is geen doel, maar gevolg van authentieke keuzes.

24 mei 2008
de slager in tranen

hij verloor zijn hart
aan een kleine elegante kanarie

23 mei 2007
bij geen van alle stervelingen is er sprake van geboorte en groei of een einde in de gruwelijke dood, maar er is alleen menging, en wisseling van dingen die gemengd zijn.

22 mei 2008
Want ik was al eens een jongen en een meisje, een struik, een vogel, een vis, die al zwemmend uit de zee omhoogspringt.

21 mei 2008
Für uns ist nichts vergangen
wir können hin gelangen
wo immer wir auch sind
Was einmahl ausgesprochen
in früheren Epochen
umspült uns wie der Wind
Wir spürn die klaren Stimmen
sie sind in unsern Sinnen
erneuren sich darinn
Und hört auch jetzt mich keiner
so ist doch später einer
in dem ich wieder werde zum Beginn

20 mei 2008
Vrienden, wie heeft geleerd wat lijden is,
weet dat als een golf van leed hem treft
de mens geneigd is alles zwart te zien,
maar brengt het gunstige getij van 't lot
hem voorspoed, verwacht hij altijd meewind.

19 mei 2008
Hoewel alle hulpdiensten waren uitgerukt, kwam de onfortuinlijke man er zonder kleerscheuren vanaf.

18 mei 2008
Omgaan met een beeld in de wetenschap dat er daarnaast ook een werkelijkheid bestaat, brengt veel minder spanning teweeg dan omgaan met de in de wetenschap dat een werkelijkheid is.

17 mei 2008
De mens is er op bedacht nuttige handelingen te verrichten. Alle nuttige handlengen u zijn vijanden van de droom. De droom toch kent geen doel, geen ontwikkeling, geen groey, geen werkdadigheid, de droom is alleen maar, het is een toestand van zijn.

16 mei 2008
Ik ben de schaduw van mijn schim

niets
of niemand
volgt mijn stappen

onaanraakbaar
onruikbaar

in de verte
merkt een hond mij op
maar blaft niet                    regina josé galindo

15 mei 2008
,,Hoe moet jij mens worden?'' vroeg de vos aan Pajana. De jongen antwoordde de vos: ,,Hoe ik een mens moet worden? Dat weet ik zelf niet.''

14 mei 2008
Was ik het vuur, ik liet de wereld branden,
was ik de wind, dan kwam er een orkaan,
was ik het water, dan ging al het land eraan,
was ik de Heer, het oordeel was op handen.

13 mei 2008
We bewegen ons voort over een dunne korst de ieder ogenblik kan openbarsten door de onderaardse krachten die eronder sluimeren. Van tijd tot tijd verraadt een hol ondergronds gerommel of een plotseling oplaaiende vlam wat er onder onze voeten gaande is.

12 mei 2008
Alles, wat berekend, voorspeld en geanticipeerd kan worden, is altijd van de orde van hetzelfde en is nooit het andere.

11 mei 2008
Ik was gezeten op een steen
het ene over 't andere been,
steunend op mijn elleboog
zonder dat ik mij bewoog,
met in mijn hand mijn kin en wang.
Zo dacht ik na, heel diep en lang,
over hoe mensen moeten leven.
't Werd mij daarbij niet ingegeven

3-10 mei
Het witte reclamepotlood van Drum is op. Schrijvend is het onder mijn handen verdwenen tot enkel de in een koperen kroontje gevatte vlakgom is overgebleven. En zeggen dat op dat jarenlang nuttige schrijfgerief de moeilijkste zin van B stond gedrukt: 'Eenvoud is onuitputtelijk.'

2 mei 2008
Waarlijk ik zeggen, vaak tegen anderen in, blijft het allermoeilijkste. Maar daar hebben de postmodernisten iets opgevonden: ik is een fictie. Dus rollebol en gok er maar op los, lever je leven van minuut tot minuut maar uit aan de onstuitbaar lopende film die de anderen van je draaien, val niet stil, ga niet in een stille uithoek zitten verkommeren tot het tragische enkelvoud dat je bent, word niet gek!
Wat? Ik? Ik ben te gek voor woorden.
Ik is: tegen anderen verstaanbaar leren spreken over je waanzin.

1 mei 2008
Wat zei je? Van de wereld afgeschermd door boeken? Alsof die boeken niet door anderen zijn geschreven! Alsof die boeken niet de anderen zijn! Alsof die anderen niet de wereld zijn! En afgeschermd? Alsof de boeken die ik lees niet gevaarlijk zouden zijn! Wanden springstof!

30 april 2008
Altijd opnieuw verlamt mij het vooruitzicht dagenlang met louter praktische dingen bezig te zijn.

29 april 2008
De enige manier om het intellect te versterken, is nooit tot een conclusie over iets te komen.

28 april 2008
werkend in mijn buitenhuisje is dit de lijst van afleidingen die ik om de vijf minuten verzin: een vlieg vergassen, mijn nagels knippen, een pruim opeten, gaan pissen, nagaan of het water dat uit de kraan komt nog altijd modderig is, naar de apotheek gaan, de tuin inlopen om te zien hoeveel bloedperziken er rijp zijn aan de boom, de radiogids doorkijken, een constructie in elkaar knutselen om mijn paperassen in op te bergen

27 april 2008
Ytje sjokken,
Trek hem aan zijn rokken
Trek hem aan zijn staart,
Ytje is geen centje waard.

26 april 2008
Heb ik zitten slapen.

25 april 2008
De splinters in uw mond getuigen van niets
dan de waarheid.

24 april 2008
en op de achterkant van elk boomblad tekende ik een spotvogel

23 april 2008
De verveling is de vogel van de droom die het ei van de ervaring uitbroedt.

22 april 2008
Eenzaamheid is niet zozeer te vinden door buiten de grenzen van je bestaan op zoek te gaan, maar meer door erbinnen te blijven. Eenzaamheid is niet waar je op moet hopen voor de toekomst. Het is eerder een verdieping van het heden en je zult nooit eenzaamheid vinden als je haar niet zoekt in het heden.

21 april 2008
En wat verwacht ik eigenlijk van originaliteit? Ik snap wle dat ze een panacee voor me is, maar wat is dan de ziekte?

18-20 april 2008
Poëziefestival te Landgraaf. Lezing uit eigen werk. Uitvoering: Luceberts oratorium Troost de hysterische robot, met Anneke Brassinga, Rozalie Hirs, Liesbeth Lagemaat, Samuël Vriezen, Ben Zwaal, Anne La Berge, David Dramm/

17 april 2008
How can the tree but waste and wither away,
That hath not sometimes comfort of the sun?
How can the flow'r but fade and soon decay,
That always is with dark clouds overrun?
...
What foodless beast can live long in good plight?
Or is it life, where senses there be none?
Or what availeth eyes without their light?
Or else a tongue to him that is alone?

16 april 2008
Ik heb nog niet leren spreken zoals het zou moeten, kalm,
Woede en medelijden brengen de stijl uit balans.

15 april 2008
De zin van poëzie is dat ze ons eraan herinnert
hoe moeilijk het is een en dezelfde enkeling te blijven,
want ons huis staat open, sleutels steken nergens in de deuren

het is een komen en gaan van onzichtbare gasten
'

14 april 2008
Welk redelijk mens wil een stad van demonen zijn,
die doen of ze daar thuishoren, met vele tongen spreken
en niet tevreden zijn dat ze zijn mond en hand hebben gestolen,

maar ook nog eens zijn lot in hun voordeel pogen te veranderen.

13 april 2008
Jij die ik niet kon redden,
luister naar me...

Iets dat mij sterk maakte was dodelijk voor jou

12 april 2008
Giving up rights would be like a professional athlete giving up steroids when all her competitors were still wedded to them.

11 april 2008
Gedichten mogen we zelden schrijven, slechts met tegenzin,
onder ondraaglijke dwang en alleen met de hoop

dat goede geesten, en geen boze, ons als instrument gebruiken.

10 april 2008
Ik heb altijd verlangd naar een vorm die meer kon bevatten,
die niet al te zeer poëzie was, noch al te zeer proza.

9 april
Dr. ÖÇ is een van die onuithuwbare kamergeleerden aan wie Europa een lijfrente zou moeten toekennen, opdat ze zich ongehinderd kunnen wijden aan het soort nutteloze kennis waar ons leven van afhangt.

8 april 2008
... Geschiedenis is immers het wrijven
 van het vergankelijke langs dat wat altijd zal blijven
 Van een lucifer langs zwavel, van een droom
 
 langs werkelijkheid, van een leger langs een landstreek

7 april 2008
Men wist geen weg met haar, zij was te reëel.

6 april 2008
het conservatisme is geen politieke ideologie of program, maar veeleer een instelling of een politieke mentaliteit. Het laat zich daarom ook goed met politieke ideologieën verbinden. Het is geen contradictio in terminis wanneer men spreekt over een conservatieve liberaal, een conservatieve christen-democraat of zelfs van een conservatieve socialist.

5 april 2008
Het hek schept den eigendom, niet de eigenaar het hek.

4 april 2008
Als asphalt- en benzinegeur boven de steden, hangt over de wereld een wolk van woordenkraam.

3 april 2008
'En toch zijn wij er trots op, mijne heeren,' moet hij bij het diner die avond gezegd hebben, 'de dragers, de laatste, te zijn van een goed ding dat uitsterft.'

2 april 2008
Jij ziet altijd iets anders dan ik, dan ga ik aan jou twijfelen.

1 april 2008
De nieuwe managementstijl in de zorg het beste te karakteriseren als 'strategisch autisme'. Zo, afkijkend, heeft de zorg toch nog profijt getrokken van de huidige en de voorbije regeringen.

31 maart 2008
Ik pleit dus voor eerherstel van een dichter zonder verbeeldingskracht, die ten onrechte meende een diepzinnig denker te zijn en in goed doordachte retoriek zijn weerzin en tegen intellect en retorica verwoordde. Ik breek een lans voor een innerlijk verscheurd hypochonder die verslaafd was aan taal. Ik roep u op naar verpletterende erupties van onzich en clichés, die er desondanks telkenmale in slagen mij in hun ban te brengen.

30 maart 2008
Ja maar wat ik stuur wordt opengemaakt
wat ik smokkel komt niet aan,
waarom zoveel argwaan, vreugde?

29 maart 2008
ik ben een hoefdier, ik zal toch niet voor niets vluchten?

28 maart 2008
ergernis rust in de boezem van de dwazen

27 maart 2008
Ze communiceren de godganse dag met elkaar via de meest absurde kanalen – een communicatie die alleen die communicatie zelf tot onderwerp heeft, want tussen het communiceren door hebben ze geen tijd om over iets anders informatie te vergaren. 

26 maart 2008
Ja, das Leben! Der Dadaist liebt das Leben, weil er es täglich wegwerfen kann, ihm ist der Tod eine dadaistische Angelegenheit. Der Dadaist sieht in den Tag mit dem Bewusstsein, dass ihm heute ein Blumentopf auf den Kopf fallen kann, er ist naiv ...

25 maart 2008
de lezer loopt uitsluitend gevaar als hij bereid is zich met de dichter te identificeren.

24 maart 2008
Als het volk eenmaal mag stemmen over oorlog
houdt geen mens meer rekening met zijn eigen dood.
Dat ongeluk schuift hij op anderen af. Als ieder
die zijn stem uitbracht de dood voor ogen had,
zou Hellas nooit in oorlogswaan ten onder gaan.

23 maart 2008
Why bother where I went?
for I went spinning on the

four wheels of my car
along the wet road until

I saw a girl with one leg
over the rail of a balcony

22 maart 2008
Eenmaal tot de elite doorgedrongen, zat hij er niet op te wachten dat anderen daar eveneens in zouden slagen.

21 maart 2008
Het hart van de wijzen is een huis van rouw,
    maar het hart van dwazen is een huis vol feestgedruis.

20 maart 2008
Stijl is een observatorium.

19 maart 2008
Kom schuilen, dieren, tussen de komma's.

18 maart 2008
Hoe meer woorden, hoe meer absurditeiten.
    Geen mens schiet er iets mee op.

17 maart 2008
Van alle moeite en kundigheid, aan werk besteed, zag ik:
    het berust op de naijver tussen de een en de ander.
        Ook dit is absurd en onzinnig.
De dwaas vouwt zijn handen
    en eet zijn eigen lijf op.

16 maart 2008
De zelfontplooiing van een afwezige vuist.
Ook Antwerpen is een persoonlijke kwestie.

15 maart 2008
Ik heb altijd een zo sterk mogelijk op zichzelf staande tekst willen schrijven. In de autonomie van wat ik schrijf zie ik de voorafbeelding van de autonomie die ik nastreef als persoon (...) Streven naar zelfstandigheid van de tekst vat ik dus op als een morele attitude.

13-14 maart 2008
het verlangen om een concordantie te doen ontstaan tussen aan de ene kant het lichaam en aan de andere kant de woorden die dat lichaam produceert.

12 maart 2008
De Arabieren zouden in de twaalfde eeuw zo sterk in de mode raken dat VdA later malicieus zou toegeven dat hij veel van zijn eigen gedachten had toegeschreven aan Arabieren, opdat de lezers ze eerder zouden overnemen.

11 maart 2008
De intellectuele activiteit werd in de Middeleeuwen samengebracht in tal van verzamelbundels, maar de bloemlezingen van glossen vormden toch de geschriften die het vaakst werden geraadpleegd en geplunderd. Het weten was een mozaïek van citaten

10 maart 2008
in de zeilen speelt de wind een waan
    een oude waan
    die over de kim gekelderd lag
    tot de wind de hulzen stukwoei
    en uit de scherven walmt de wijn van deze waan
    van deze oude waan

8-9 maart 2008
zelfs de vlakste zee verbergt ergens een schipbreuk
 

7 maart 2008
wie wil uitvaren naar de leegte, ruile zijn ziel voor een zeil

6 maart 2008
Terwijl hij naar het grauwe, gerimpelde gezicht van de schoonmaakster keek, naar haar schrale, als olifantshuid zo ruwe wangen, naar haar groteske bewegingen, naar heel haar trieste verschijning, raakte Filip verstrikt in details en slaagde hij er niet in een diepere zin van al die details rondom hem te ontdekken.
Louter details rondom hem: het verkruimelde broodje, de kwetterende mussen, de oude heks die een wolk stof opwierp, de prille ochtend en de vermoeidheid in de gewrichten van zijn vingers, onder de kruin van zijn schedel, in zijn gedachten, overal. Louter details en een onuitsprekelijk zware, onbegrijpelijke vermoeidheid.


5 maart 2008
In 1858 berichtte De Economist dat het nog geen tien jaar geleden was dat er in de steden maar één of twee postbestellingen waren. Nu zijn het er vijf, zes of meer; elke trein die arriveert wordt door een bestelling gevolgd. 'Klaagde men welligt vroeger over traagheid, thans verneemt men wel eens in onze handelsteden de klagte, dat het menigvuldige ontvangen van brieven, op bijkans ieder uur van den dag, nimmer rust geeft, en bij het afdoen van zaken, den dagelijkschen arbeid in niet geringe mate verzwaart.'

4 maart 2008
In 1863 werd een wet aangenomen die het middelbaar onderwijs regelde. Elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners kreeg een ‘burgerschool’ voor avond- of dagonderwijs, en gelijkmatig over Nederland verspreid kwamen bovendien vijftien Rijks Hoogere Burger Scholen (RHBS). De wet bepaalde welke vakken moesten worden onderwezen: de wiskunde stond bovenaan. Op de tweede plaats kwamen de ‘eerste beginselen’ van de natuur- en scheikunde, de dier- en plantkunde stonden op de derde plaats. Daarna volgenden enonomie, boekhouden en aardrijkskunde. Geschiedenis stond op de zevende plaats, gevolgd door Nederlands en de moderne talen.

3 maart 2008
Alleen maar omgeworpen mierenhopen, morsige daken, rotte graven! Zo hobbelde P voort, terwijl zijn gedachten mousseerden als koolzuur in een sodaglas; een bruisend en schuimend proces dat verfrissend was voor de zenuwen: denken in beelden en je laven aan de eindeloze veranderlijkheid ervan.

2 maart 2008
De verschoppeling bij uitstek van de middeleeuwse samenleving was echter de vreemdeling. De middeleeuwse christenheid was een primitieve gesloten maatschappij en zij hield haar deuren hermetisch dicht voor deze indringers die niet behoorden tot de erkende gemeenschappen, voor deze boodschappers uit het onbekende, brengers van onrust. D de L hield zich met dit probleem bezig in Z onder het hoofdstuk ‘betreffende de vreemde mens’. Zijn definitie van vreemdeling was ‘iemand met wie men geen betrekkingen wenst te onderhouden’. De vreemdeling, dat was degene die geen gelovige was, geen onderdaan, die geen gehoorzaamheid had gezworen, die in de feodale maatschappij ‘zonder gelofte’ was. Zo legde de middeleeuwse christenheid een aantal van deze verwerpelijke lieden aan de ketting. Plaatsen en werktuigen van onderdrukking werden niet verstopt maar juist trots getoond, zowel in de steden als nabij de versterkte kastelen op het land. De galg stond langs de grote weg, bij de poort van de stad of aan de voet van het kasteel. De schandpaal stond op de markt, voor de kerk of op het binnenplein van het kasteel.

1 maart 2008
Dit gegeven is totaal irrelevant voor het verloop van het bewerkelijke verhaal dat we aan het vertellen zijn en we zullen er verder niet meer op terugkomen, maar we wilden het niet aan zijn lot overlaten in de duisternis van de inktpot.

29 februari 2008
Met woorden kun je niet voorzichtig genoeg zijn, ze veranderen net zo grif van mening als mensen.

28 februari 2008
Uw probleem, en dit zeg ik niet om u te beledigen, is dat u niet kunt denken als een minister, Dat spijt me, neemt u me niet kwalijk, U hoeft er geen spijt van te hebben, mocht u ooit geroepen worden om het and te dienen in een ministeriële functie, dan zult u merken dat uw brein een draai zal maken op het moment dat u plaatsneemt op een stoel als deze, u kunt zich het verschil niet voorstellen.

27 februari 2008
Hierbij had hij het kunnen laten, wat gelet op de penibele aard van de situatie al mooi genoeg zou zijn, maar de bekende impuls de mensen bij het minste of geringste tot kalmte manen, hen tot elke prijs rustig in de kudde te houden, dat tropisme dat bij politici, zeker regerende, tot een tweede natuur wordt, om niet te zeggen een automatisme, een mechanische beweging, fluisterde hem de slechtst denkbare slotzin in voor het gesprek, Als verantwoordelijke voor de portefeuille volksgezondheid verzeker ik allen die dit horen dat er geen enkele reden is tot ongerustheid.

26 februari 2008
Ook ik had een Beatrice. En ik was lang geen Dante.

25 februari 2008
Grote schepen met veel laadvermogen maakten de vrachtprijs lager, maar dat kon alleen als er voortdurend veel lading was. Het nieuwe stelsel ging om lading vragen: massatransporten, onverschillig of het nu om goederen of mensen ging.

24 februari 2008
though i sang in my chains like the sea

23 februari 2008
Het geeft geen pas om al met de vinger te wijzen voordat iemand is beschuldigd.

22 februari 2008
Het individu gold in de Middeleeuwen als een gladjanus. De verschillende vormen van onderdrukkend collectivisme verschaften  het woord ‘individu’ een onguur aureool. Slechts door een wandaad kon het individu aan de groep ontkomen. Het individu was aas voor de galg, prooi voor de politie. Het individu was verdacht.

21 februari 2008
alles wat leeft en beweegt komt uit
bij werkelijkheid

20 februari 2008
het letteren weefsel ontroert me

19 februari 2008
Koning H VII van B verklaarde rond 1030: 'De gasten afkomstig uit diverse landen brengen verschillende talen met zich mee, verschillende gebruiken, werktuigen, wapens, en deze diversiteit is een sieraad voor het koninkrijk en een juweel voor het hof, en voor de vijanden van buiten een voorwerp van vrees. Want een koninkrijk dat slechts één taal en één soort gebruiken heeft is zwak en broos.'

18 februari 2008
De geestelijken schiepen toen een literair genre dat iedere natie paarde aan een nationale deugd en een nationale ondeugd. In de opkomst van de nationale gevoelens aan het eind van de elfde eeuw leken de tegenstellingen de overhand te krijgen, want vanaf dat moment bleven de uitsluitend ondeugden voortleven als kenmerk van iedere natie. Dat bleek bijvoorbeeld aan de universiteiten. Meesters en studenten waren bijeengebracht in 'naties', die overigens nog volstrekt niet correspondeerden met een enkele 'natie' in territoriale of politieke betekenis. Deze naties zagen zich volgens M op de volgende wijze getypeerd: 'de Engelsen als dronkelappen voorzien van een staart (de ''staartdragende Engelsen'' van de honderdjarige oorlog), de Fransen als trots en verwijfd, de Duitsers als ruwe wellustelingen, de Normandiërs als ijdele snoevers, die van Poitou als verraders en avonturiers, de Bourgondiërs als dom en platvloers, de Bretonnen als wisselvallig en onbetrouwbaar, de Lombarden als gierig, verdorven en lafhartig, de Brabanders als bloeddorstige brandstichters en plunderaars, de Vlamingen als spilzieke gulzigaards, zacht als boter en aartslui'. 'Na het uitwisselen van deze beledigingen vielen er vaak klappen', zo besloot M.

17 februari 2008
De meester wordt gevoed door de onvrije, terwijl hij voorwendt de onvrije te voeden.

16 februari 2008
De golven die er op breken
Hebben geen andere kusten aangeroerd

15 februari 2008
als ik er maar voor zorgde dat ik twee bladzijden voorbleef

14 februari 2008
An Notizen fehlt es nicht, und es nur die Aufgabe: Was soll ich nicht schreiben?

13 februari 2008
ruggespraak met het meest eigene het verzwegene
...
niemand wil zo anders zijn dat hij zichzelf vergeet

12 februari 2008
harpuis - (zeew) soort gele hars met lijnolie en vet samengekookt v/h insmeren van stengen, rondhouten tegen de houtworm; beschermt scheepshuid

11 februari 2008
het achtervolgt het
                       het haalt het in, het met het
                                              het met het

10 februari 2008
voorbij de korte golfslag van de toevloed is de noordzee, voor wie het weet een oceaan

9 februari 2008
eerst is er de ovalen zee rondom
dan waadt men door een zee van zuurstof, stikstof, fijnstof

hijgend naar het strand

8 februari 2008
Zelfs de geniale M kon niet over zijn eigen eeuw heenkijken, kon niet bedenken dat hij een alternatief voor het rauwe Angelsaksische kapitalisme had uitgevonden, een alternatief dat de door hem verafschuwde sociaal-democraten dankbaar zouden overnemen en uitwerken tot een toppunt van menselijke beschaving, de hedendaagse verzorgingsstaat.

7 februari 2008
graaf onder je schaduw een gat in de grond

6 februari 2008
Achter de beelden aan
Rolt de massa van het licht naar andere dromen

5 februari 2008
Zo'n materiële benadering, zou je zeggen, leidt in de poëzie juist tot een primaat van klank en ritme, omdat in de eerste plaats klank en ritme het materiële bepalen. Maar met klank en ritme heb je nog geen woorden. Woorden zijn precies daarom woorden, omdat anderen ze ook gebruiken. Woorden zijn woorden omdát ze een veelheid, een vreselijke complexiteit, importeren uit politiek en geschiedenis. Het volledige leven van woorden kan dus niet gewonnen worden in een voortalige dimensie.

4 februari 2008
op het strand liet de zee haar oren achter

3 februari 2008
Voor de natuurfilosoof, net als voor de filoloog, is de tekst een onzichtbare, diepe entiteit die aan gene zijde van de zintuigelijk waarneembare gegevenheden moet worden gereconstrueerd: 'met figuren, getallen en bewegingen, maar niet met geuren, smaken, of klanken, die volgens mij buiten het levende wezen niets anders zijn dan alleen maar namen'. Met deze zinsnede gaf J aan de natuurwetenschappen een anti-antropocentrische en anti-antropomorfe richting, die ze vanaf dat moment zou behouden. Op de landkaart van de menselijke kennis opende zich een kloof die steeds wijder zou worden. De tegenstelling tussen de fysicus J, beroepshalve doof voor geluiden en ongevoelig voor smaken en geuren, en de geneesheer van die tijd, die, na zijn oor te luister te hebben gelegd op een reutelende borst, te hebben geroken aan faecaliën en te hebben geproefd van urine, zich aan een diagnose waagde, kon waarachtig niet groter zijn.

2 februari 2008
van weten afgedwaald oog

1 februari 2008
Bin gewohnt das Irregehen
’s führt ja jeder Weg zum Ziel:
Uns’re Freuden, uns’re Leiden,

Alles eines Irrlichts Spiel!

31 januari 2008
Nun merk' ich erst, wie müd ich bin,
Da ich zur Ruh' mich lege:
Das Wandern hielt mich munter hin
Auf unwirtbarem Wege.

30 januari 2008
Een man eet een appel in een park
en de bomen buigen om hem heen

29 januari 2008
Als ik er met mijn hond op uit trek, kom ik in het park al jaren geregeld een rennende vrouw tegen, met op haar arm een duif. Aanvankelijk staarde ik haar verbaasd na, ze hield haar arm gestrekt, het beest zat vol in de wind. Op een dag, toen ze in mijn buurt even pauzeerde, vroeg ik haar waarom ze zo met die duif in de weer is. De vrouw vertelde dat ze het dier jaren geleden in haar tuin vond, het was ten dode opgeschreven, had geknakte poten en een kapotte vleugel. Ze verzorgde de duif, hij knapte op, maar kon niet meer vliegen. Toen ze dat ontdekte, besloot ze er met de duif op uit te trekken. Zij rennend, het beest op haar arm, enigszins fladderend met zijn vleugels. Zo geeft die vrouw de duif het gevoel dat hij toch nog een beetje vliegt.

28 januari 2008
Veel instemming oogstte dan ook de opmerking uit de zaal dat rond het tuintje bij de stacaravan driftig een hekje wordt getimmerd, maar dat de krijgsmacht als slot op de deur nauwelijks steun ontvangt.

27 januari 2008
Als het een beetje goed gaat dan kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel naar boven en dat is wel prettig.

26 januari 2008
De zee ligt weer eens volslagen belachelijk om aandacht te krijsen.

25 januari 2008
Ik loop weg uit het oude huis tot ik op de velden kom. De akkers onder aan de dijk zijn afgegraven, maar langs het water staan allerlei grassen en liggen honderden plastic flessen in alle kleuren van de regenboog. Ik loop langs de oever van de rivier naar het strand. De vuurplaats, het huis in de boom en de kuil zijn er nog. Ik ga op een steen zitten en zie in de stroom een deur drijven.

24 januari 2008
Het is een geheimzinnig volk, dat kan ik wel zeggen. Er is geen volk dat zo geheimzinnig is. Ze denken continu na. De hele tijd kwam ik opgeschoten jongens tegen die ‘uit principe’ alleen rauwe dingen aten, die ’s morgens ‘uit principe’ ademhalingsoefeningen deden, die ’s nachts ‘uit principe’ op een harde ondergrond zonder dekens sliepen, ook in de winterse kou. Hun eruditie is adembenemend. Na het gymnasium gaan ze naar de universiteit, maar ook dan zijn ze nog niet klaar met hun studie, en ik vermoed dat ze zich na de universiteit inschrijven bij het universum

23 januari 2008
Er is niets mooiers dan kinderen van Chaplin te krijgen.

22 januari 2008
Jij staat aan de goede kant, ik sta aan de slechte. We zijn allebei nutteloos.

21 januari 2008
In ieder geval, mijn gezang
kan zich naar waar dan ook verplaatsen.
Maar die kapotte wortels.
oh, die kapotte wortels!

20 januari 2008
Gisteren droomden we nog dat dicht onder onze veranderbare en verwondbare huid weeklagende wolken boven het moeras van onze geest ronddreven.

19 januari 2008
ons hoofd is een berg vol geweld
gestileerd naar het ei
en net zo ingewikkeld.

18 januari 2008
Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in zee.

17 januari 2008
Tal van teksten tonen ons hoe snel de middeleeuwse economie machteloos kwam te staan tegenover de natuur. Want het antwoord van de natuur op een technische vooruitgang die bij wijze van uitzondering nu eens kracht genoeg had om haar te schenden, was een uitputting die de vooruitgang weer tenietdeed.

16 januari 2008
maar wat je ontkracht en verwart
niemand te zijn en nergens

en dan nog iemand te zijn en hier

15 januari 2008
Beduimeld licht en stinkende bliksem in de moerassen. De taal waar je doorheen moet waden is, vergis je niet, zuivere mensentaal. Ze lijkt wel stront of de misplaatste grap van het vuile ei op de stoel van de jubilaris. Eeuwen kunde en inzicht zo slecht vertaald, dat het blijmoedige kakken der engelen zware arbeid schijnt en dat machines de schuld krijgen voor het gebrek aan fantasie bij de machinisten. Maar deze dichter treft geen blaam. Hij heeft het door ons bedorven materiaal, de taal, steeds rechtgezet en bijgesteld. Zijn gezuiverde mond heeft gezegd hoe het er met ons voorstaat:  er is van alles, maar niets op z’n plaats, dus van alles nog te weinig.

14 januari 2008
XX, de populaire presentator van het populaire BBC-programma YY, vond alle ophef over privacy van de laatste maanden maar onzin. Toen iedereen er schande van riep dat de Britse overheid een dvd met bajk- en andere gegeven van 25 miljoen burgers was kwijtgeraakt, was voor hem de maat vol. ''Wat een onzin om je daarover druk te maken. Niemand kan iets met die gegeven'', aldus XX tegenover de krant ZZ. Als bewijs gaf hij zijn rekeningnummer en hints hoe men zijn adres en dergelijke zou kunnen achterhalen. Dat bleek niet slim, zo gaf hij een paar dagen later toe in zijn column in de QQ. De dag na de publicatie in ZZ was er 500 pond van zijn rekening overgeboekt naar een goed doel. Het bleek een automatische maandelijkse opdracht. De opdracht terugdraaien kon de bank niet wegens de Britse Data Protection Act, en de bank kon niet garanderen dat het niet opnieuw zou gebeuren. XX verklaarde dat hij acuut was bekeerd tot een fervent privacy-voorvechter.

13 januari 2008
'Een surrealist is iemand die het bierglas van zijn vriend volpist en hem dat laat leegdrinken', deze in elk opzicht walgelijke uitspraak van de Amerikaanse schrijver MG is typisch amerikaanse en ik meen dat ze niet op de europese surrealist slaat. Deze laat niet zijn vriend het glas met liederlijke inhoud leegdrinken, maar doet dit zelf.

12 januari 2008
Geachte Heer, de brief die ik zojuist van u ontving is van een zo grote vriendelijkheid dat ik niet mag rusten voordat ik u geantwoord heb; en hoewel u mij vragen voorlegt waarmee, in de weinige tijd die mij ter beschikking staat, zelfs grotere geleerden dan ik moeite zouden hebben, is het, nu ik zelfs met veel meer tijd tot mijn beschikking deze vragen toch nooit volledig zou kunnen beantwoorden, waarschijnlijk wel het beste om onmiddellijk al datgeve wat ijver en toewijding mij ingeven aan het papier toe te vertrouwen, in plaats van er op mijn gemak over na te denken zonder uiteindelijk met iets beters voor de dag te komen.

11 januari 2008
Hij zwom ver de zee in, onder het koord door bij het verbodsbord, waar hij al gevaren bespeurde - haaien, lijken, roestige ankers en scheepwrakken -, om alles in bezit te nemen, het schone en het afzichtelijke, het zichtbare en het onzichtbare.

10 januari 2008
ach weinigen nog weten
wat te besluiten
als zij zich vrij mogen uiten

9 januari 2008
In zekere zin heeft R gelijk: Israël heeft olie aangeboord. Maar de olie bestaat niet uit de verbeeldingskracht van haar technologische ondernemers. Die olie is de oorlog tegen terreur, de continue angst die een oneindige, wereldwijde vraag creëert naar apparaten die waken, luister, vasthouden en ''verdachten'' aanwijzen. Angst, zo blijkt maar weer eens, is een onuitputtelijke economische hulpbron.

8 januari 2008
de oren nu weer gespitst de vernuftige blinkenden
naakte en makke dingen aan het hoofd
met altijd achterin de ijle kinderstemmen altijd de halfgelukkige zelfcensuur
als een centuur om de monoloog die de vrijheid aankondigt

7 januari 2008
De rampen sloegen de armen en spaarden de rijken en dit gegeven was in de Middeleeuwen zo vanzelfsprekend dat iedereen stomverbaasd was toen er een plaag opdook die zonder eerbied voor maatschappelijke scheidslijnen iedereen neermaaide: de zwarte dood.

6 januari 2008
Hij was dus niet alleen. Was hij daarnet tot wanhoop vervallen omdat hij zo alleen was op de wereld, nu werd hij door een nog angstaanjagender wanhoop bevangen bij het besef dat hij niet alleen was op de wereld, dat er zoveel andere mensen bestonden. Dat was misschien nog verschrikkelijker.

5 januari 2008
Wel boden de kruistochten een aantal Italiaanse steden, Genua en vooral Venetië, de mogelijkheid zich snel te verrijken, niet door de handel, maar door het verhuren van schepen en het verschaffen van leningen. Maar dat de kruistochten de handel uit de sluimer opwekten en de stoot gaven tot een nieuwe bloei, er is geen serieuze historicus die dat vandaag de dag nog gelooft. Integendeel, de kruistochten droegen bij tot de verarming van het Westen, met name van de ridderklasse. In plaats van de zedelijke eenheid van de christenheid te scheppen droegen ze juist bij tot de verscherping van de nationale tegenstellingen in wording.

4 januari 2008
... 't vooruitzicht

Van mijn wanhoop: dat na dit overwintren
Voorbij mijn dood eenmaal een storm, een hoos
Mij zal vernietigen, zoo vormeloos
Dat 'k mij niet meer herinner in mijn splintren?

3 januari 2008
Wat de warmte is voor de wil, is het licht voor het kennen. Het licht is dan ook de grootste parel aan de kroon van de schoonheid en het heeft een doorslaggevende invloed op de kennis van elk voorwerp van schoonheid: de aanwezigheid van licht is zonder meer een noodzakelijke voorwaarde, en een gunstige lichtinval vergroot zelfs de schoonheid van het allerschoonste.

2 januari 2008
Het is aangrijpend om te zien hoe de meest ontwikkelde en vooraanstaande vertegenwoordigers van de nieuwe christelijke elite, doordrongen als zij waren van hun culturele inferioriteit ten opzichte van de laatste puristen, afzagen van datgene wat zij nog bezaten of konden bezitten aan intellectuele verfijning in een poging zich aan te passen aan het niveau van hun kudde. Zij kozen ervoor zich te verlagen om het christendom te verheffen. Dit afscheid van de antieke letteren, vaak genomen in het volle besef van wat men de rug toekeerde, behoort tot de aangrijpendste aspecten van de zelfverloochening van de grote kerkelijke leiders uit de vroege Middeleeuwen.


Klik hier voor de dagteksten van oktober - december 2007
Klik hier voor de dagteksten van september 2007
Klik hier voor de dagteksten van mei tot en met augustus 2007.
Klik hier voor de dagteksten van maart 2007.
Klik hier voor de dagteksten van februari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.