Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:
 

31 mei 2009
de ervaring leert dat een aanhoudende suggestieve kracht alleen uitgaat van bedriegers die zichzelf bedriegen.

30 mei 2009
Daarop sloten de Europeanen een akkoord met de regent, waarin zij ondermeer handelsplaatsen en een zware 'schadeloosstelling' afdwongen - volgens de imperialistische logica moest een overwonnen volk de overwinnaars vergoeden voor hun oorlogsinspanning.

29 mei 2009
lipgeruchten

28 mei 2009
Met magen als de jouwe blijft zand knerpen,
het glinstert. Een lach om wat je dorp breekt

27 mei 2009
's Nachts had er een storm gewoed en we waren zeeziek; daarna zaten we vlak bij de veilige kust op een rustige zee in de mooie ochtendzon aan dek te genieten en wachtten op het ontbijt. Toen stond er aan het eind van de lange bank een klein meisje op, dat naar de reling liep om over te geven. Een ogenblik later stonde de naast haar zittende moeder op en deed hetzelfde. Meteen daarop volgde de meneer naast de dame. Toen een jong, en toen … de beweging zette zich regelmatig en snel voort, de hele bank langs. Niemand die het niet deed. Aan onze kant keken we geboeid toe, we lachten, we trokken spottende gezichten. En toen kwam het gespuug dichterbij, het lachen verging, en toen liepen ook aan onze kant mensen naar de reling. Ik keek aandachtig toe en lette scherp op mezelf. Ik zei bij mezelf dat er toch zoiets moest bestaan als objectief toekijken, daarin was ik geschoold, en ik had een vaste wil, en ik zag uit naar het ontbijt, en intussen was ik aan de beurt gekomen, en er was iets in mij dat me net als alle anderen naar de reling dwong.

26 mei 2009
zo'n schoffering van het publiek zou eigenlijk in het tegendeel van het beoogde effect moeten verkeren ... 'Eigenlijk' - maar ik heb me tot nu toe altijd vergist. Ik oordeel als een intellectueel, en meneer V houdt het op een dronken gemaakte massa.'

25 mei 2009
If somebody suggests new answers to questions posed in old terms, especially terms used by O or T, we often call the result "philosophy." If they suggest new questions, posed in new terms, we typically call the result "literature." Sometimes, as in the case of E, we call their books "literature" at first, and then, after a sufficient number of philosophy professors have borrowed from them or refuted them, the librarians quietly reshelve them. But neither the initial nor the later classification tells us much.

24 mei 2009
Als de mens zo dwaas is dat hij steden in as legt
en de tempels en begraafplaatsen aan verwoesting prijsgeeft,
zal hij uiteindelijk zelf ten onder gaan

23 mei 2009
In feite komt dit neer op het scheppen van een literaire taal, voor het eerst in de geschiedenis van de communicatie in het Nederlands. De zekerheid is gegroeid dat spreken en schrijven in de moedertaal op verschillende wijzen moet geschieden, en dat er vervolgens niet alleen bij het spreken maar ook in de schrijfstijl principieel gevarieerd dient te worden ...

22 mei 2009
Ik heb mijn schrijfmachine in het huis achtergelaten. Die heb ik niet meer nodig. Voortaan schrijf ik in mijn hoofd. Een intiemer boek is er niet. Niemand zal het kunnen lezen. Ik hoef het niet te verstoppen.

21 mei 2009
Ik had niet gedacht dat er opnieuw een vertrek zou zijn. Maar misschien is er niets anders dan een eeuwig vertrek … 

20 mei 2009
Zal de Geschiedenis een grote waarheid zijn die bestaat uit miljoenen aan elkaar genaaide individuele leugens?

19 mei 2009
Op nachten zoals deze had ik geleerd dat de doden de levenden nooit echt verlaten. Ze komen samen zonder elkaar ooit echt gekend te hebben. De doden komen naar ons toe en gaan op de rand van ons bed zitten, op de rand van onze nacht. Ze kijken ons aan en spoken door ons hoofd. Soms strelen ze ons voorhoofd, soms strijken ze met hun ontvleesde handen over onze wangen. Ze proberen onze oogleden te openen, maar zelfs als ze dat lukt zien we ze nog niet altijd. 

18 mei 2009
Domheid is een ziekte die vaak samengaat met angst. Ze mesten elkaar vet en creëren een gangreen dat het liefst van alles om zich heen grijpen wil.

17 mei 2009
Je kunt jezelf altijd wijsmaken dat het de schuld is van degene die de menigte opjut, meesleept, laat dansen als een hazelworm om een stok, en dat de menigte zelf geen weet heeft van haar daden, haar toekomst haar pad. Maar zo is het niet. In werkelijkheid is de menigte zelf het monster. Dat zichzelf gebaard heeft: een enorm lichaam, opgebouwd uit duizend andere denkende lichamen. En ik weet ook dat blije menigtes niet bestaan. Vredige menigtes evenmin.

16 mei
De zee is een heldere blindeman,
een jaar in de winterwind,
een golf die zich doodzwemt.

15 mei 2009
Er ligt in ons een meer van steen
en om daarover uit te zien
trotseren wij en spannen wij
ons in.

14 mei 2009
die ridiculiseringen hadden steeds een ernstige ondertoon van werkelijke angst voor geheimzinnige vrouwenmacht, die elders in zijn bizarste vorm kon leiden tot beschuldigingen van  hekserij. Brussel kreeg, als internationale stad met een veelgelaagde samenleving van hofadel, diplomaten en kunstenaars uit heel Europa naast de eigen stadsbevolking van aristocraat tot marktkoopman, de reputatie van broeinest. En men wist dat vrouwen te midden van andere subversieve elementen daarin het best gedijden.

13 mei 2009
Ons daghen vergaen gelijc eenen roock / En ons leven en is niet dan eenen wint. / Wij gaen oppe als een bloeme en verdwijnen zo oock, / Wanneer dat de doot comt, diet al verslint (...) De mensche comt ter werelt als een vremt gast, / Hij begint te sterven, als hij wert geboren.

12 mei 2009
.. noteert de Limburgse dorpspastoor TV in zijn dagboek dat hij vernomen heeft hoe een simpele vrouw op weg naar Maastricht om boodschappen te doen onderweg door een man werd lastiggevallen. Ze gaat met hem mee naar huis, waar hij de analfabete vrouw in een oogwenk leert lezen en nog veel meer 'kunsten'. Ook geeft hij haar lutherse boeken mee. Maar weer thuisgekomen biecht ze alles op, waarna ze door een priester onttoverd wordt. Meteen kan ze geen letter meer lezen.

begin mei
eenvoudig zo
    van zee alleen nog branding
        de zee zelf een vuurkorf
    van land alleen kruivende boomtoppen
    van lucht een vlaag, aanhoudelijk


30 april 2009
Bij alle ander activiteiten wordt de vrucht pas geplukt na de voltooiing, en met moeite. Bij de filosofie houden plezier en kennis gelijke tred, want het genot komt niet na het leren, maar leren en genot gaan gelijk op.

29 april 2009
Dwang van het lot is iets slechts; maar zij zijn niet gedwongen onder deze dwang te leven.

28 april 2009
Wij moeten op niemand jaloers zijn. Goede mensen verdienen geen afgunst, en slechte mensen berokkenen, naarmate het hun beter gaat, alleen maar meer schade aan zichzelf.

27 april 2009
Wer hat uns also umgedreht, daß wir,

was wir auch tun, in jener Haltung sind
von einem, welcher fortgeht? Wie er auf
dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal

noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt -,
so leben wir und nehmen immer Abschied.

26 april 2009
Wat is nostalgie toch fotogeniek, net een leeg weefgetouw!

25 april 2009
een tragisch verzet in een steeds wittere vlakte

24 april 2009
De speler baalde als een stekker. "Het is zuur dat scheidsrechter A ook menselijk blijkt en de strafschop niet geeft. Het is een essentiële fout en daar zijn wij nu de dupe van.

23 april 2009
Orde is kastijden van verwoesting die zij schept.

22 april 2009
Probeer koffie te mijden en als je je bakje koffie ècht niet graag mist, probeer je te beperken tot twee kopjes cafeïnevrij per dag. Als je er echt last van hebt, zal je vanzelf wel stoppen met koffiedrinken, de voordelen wegen niet op tegen de nadelen

21 april 2009
Wie weet valt het wel mee, wie weet kun je jezelf overtuigen. Er ligt een vreemde druk op je oren, alsof je heel snel door een tunnel gaat. Maar je gaat niet door een tunnel.

20 april 2009
Sta op en gij zult lopen. Alleen met mijn ogen dicht kan ik
je zien. Hoe ik me ook verdedig, ik lijk niet aan jou besteed,
aan tafel met je nieuwe vrienden, niemand zegt een woord.

19 april 2009
Gelukkig begrijpt hij iets van landschap
dat maakt zijn eenzaamheid minder
als hij door bergen trekt als de overgeblevene

18 april 2009
Onze steden zijn bewaard gebleven maar de bomen in de parken sterven af,

17 april 2009
na de zoveelste toespeling is geen oppervlak nog
te vertrouwen, hoe vredig ook

16 april 2009
Een man die, vastgeklonken aan de kade, denkt dat hij
wordt nagezwaaid als wij al lang uit zicht verdwenen zijn.

15 april 2009
dat nuwe der nuwer minnen,
dat nuwe wilt nuwe bekinnen.

14 april 2009
Want wie alleen woont heeft alleen zichzelf en slechts zichzelf zoals men is . Een slecht mens woont daarom nooit veilig bij zichzelf, want hij woont bij een slecht mens. Niemand is hem meer tot last dan hijzelf.

13 april 2009
28 februari 1743 is een vermeende stalknecht overleden die vijftien jaar als zodanig bij de heer mr. Andries van Born gewerkt had. Bij het uitkleden kwam men er echter achter dat het om een vrouw ging. Niemand had dat ooit gemerkt, en ze kon tot ieder verbazing met alle paarden overweg. Ze wist die paarden die een ander niet kon leiden zowel binnen als buiten de manege zo te dwingen en te temmen, dat haars gelijke zelfs onder de mannelijke kunnen niet te vinden was.

12 april 2009
geritsel van vleugels die zich sluiten is hun spraak

11 april 2009
temidden van monsters en serpenten
theedrinken beklemt niet de tibetaan
het went.

10 april 2009
... Er is een foto
waarop je ongestoord lijkt te slapen, ik opgeschrikt ernaast,
het weerlicht dreigt al in de verte, maar het komt niet dichterbij.

9 april 2009
het oog van een minnaar is een mijter op het hoofd van een vuilbek
zo'n oog spuit zachte rotsen uit over het moeras
dat een stad vol blinden volkomen omsluit
het oog van de minnaar bestaat om de blinden te redden

8 april 2009
in elke zinnige hand is ook een oog gevlochten
waarmee handen onzichtbare lichamen kunnen ontwerpen en waarmaken

7 april 2009
en op de achter
kant van elk boomblad
tekende ik een
spotvogel

6april 2009
op de ruggen van de mensen schilder
ik hun meest eigenlijk

portret

5 april 2009
M'n inborst bergt misschien twee zielen.
Ben ik als dichter de spraakzame
Die hier en daar stilte oproept
En als schilder de zwijger
Die zo nu en dan 'lawaai' maakt?
Hoe het ook zij, voor mij is het dubbeltalent niet problematisch


4 april 2009
M'n inborst bergt misschien twee zielen.
Ben ik als dichter de spraakzame
Die hier en daar stilte oproept
En als schilder de zwijger
Die zo nu en dan 'lawaai' maakt?
Hoe het ook zij, voor mij is het dubbeltalent niet problematisch

3 april 2009
 'Wat zou geluk zijn als het zich niet meten zou aan de onmetelijke droefenis van al wat is?' Wat,als het ooit vergat een ongeweten luis te zijn in onmetelijk gevlekt de pels van het onverbeterlijk speels door droevig leven zich bewegend roofdier dat met één mateloze haal van klauw naar de andere mottige wereld ons veel te onmatig beminde geliefden helpt zodat niks meer is te meten dan kubiek van buiten - èn bovenmate in geen verhouding staand ons zuiver ongeluk?

2 april 2009
Gibt es überhaupt noch Verantwortliche, sind sie nicht alle Zauberlehrlinge, deren Meister längst tot ist?

1 april 2009
Dieses Traditionsbewußtsein darf man nicht mit dem gleichsetzen, was man jetzt als Wissen bezeichnet. Es ist nicht das Wissen, das die Wisschenschaften bewahren und in immer neuer Politur und wachsender Menge herbeischaffen. Es ist vielmehr etwas, womit das ganze Wesen, der ganze Geist des einzelnen gleichsam gebeitzt und getränkt ist. Oft kann er gar nich sagen, woher es gekommen ist, aber es ist, häufig sublimal, verfügbar, assoziativ aus abgründigen Tiefen auftauchend. Es bedraf eine kritischen Masse von einzelnen, um kollektiv am Leben zu bleiben.

31 maart 2009
Ersonnen von einem transzendenten Marquis de Sade lag die Weltgeschichte vor mir wie ein Klotz aus Elend; ich konnte keine Seite umblättern, ohne daß es stank.

30 maart 2009
Ist die Wahrheitsliebe eine ursprüngliche primäre Regung des Menschen wie etwa der Geschlechtstrieb?

29 maart 2009
Neem u in acht:
Fortuin zwenkt om met schat en pracht;
De loftrompet houdt op te steken;
De dierstbezworen banden breken;
De voeten glibbren onverwacht:
Neem u in acht!

28 maart 2009
Wat doe je hier nog, en wat is er gebeurd met je gezicht?

27 maart 2009
Deskundigen worden immers steeds meer gewantrouwd.

26 maart 2009
The Law of Hospitality thus goes beyond the singularity of ZZ towards the absolute otherness of the alien as ghost. In the ‘case of ZZ’ we were however encountered with an opposed movement. Instead of welcoming him beyond his identity, we not only requested his name and identity, but even replaced it by our abstracted version. Such abstraction violates the otherness of ZZ. It is important to denote however, that in the welcoming of the Law of Hospitality I am engaged in a relation with the singular other. It is my responsibility for the other in our binary relation. The moment I am confronted with the face of this other I am responsible for him. This is a pure singular relation in which I take the other as other and refrain from occupying his characteristics (and replace it with an abstracted own version). It thus, as mentioned earlier, runs the risk of becoming phantomatic.
Applied to ZZ this would mean that we would welcome him without asking questions. We should open our borders for him, invite him to enter our home without demanding to comply to our laws, without even making himself known. And if he would tell us his-tory, we should believe it.

25 maart 2009
   laat je martelen voor het ideaal
drie maal modaal.

24 maart 2009
De retoren wordt in de handboeken aangeraden bij degenen tegen wie ze polemiseren onloutere motieven te veronderstellen, want wie die heeft, die is tot alles in staat.

23 maart 2009
In die tijd komt een definitie van ketters op die gebruikelijk zal blijven: zij zijn mensen die hetzelfde zeggen, maar iets anders bedoelen.

22 maart 2009
Zodra er geen sprake meer was van een overheid, doken er geheimzinnige Europese schepen voor de kust van Somalië op, die enorme vaten in de oceaan kieperden. Ziektes waarden ineens rond onder de kustbevolking. Er werden misvormde baby's geboren en veel mensen kregen last van vreemde huiduislag en misselijkheid. Vervolgens spoelden na de tsunami van 2005 honderden van de gedumpte, lekkende vaten aan. De kustbewoners gingen aan stralingsziekten lijden ...

21 maart 2009
Mensen die andere mensen als minder dan menselijk behandelen, moeten niet verbaasd zijn als het brood dat zij hebben uitgeworpen over het water vergiftigd bij hen terugkomt.

20 maart 2009

19 maart 2009
Een woord zal nooit in staat zijn de stem te begrijpen die het uitspreekt.

18 maart 2009
                                       bij de helpdesk
ligt een oor klaar dat op aanvraag zal worden
aangenaaid

17 maart 2009
Anders dan belastingontduiking is belastingfraude een misdaad in Zwitserland.

16 maart 2009
Zij die goud zoeken woelen een hoop aarde om en vinden maar weinig.

15 maart 2009
Zo goed als ongeletterde, hebben ook geletterde mensen de gewoonte zich, zoals ik hierboven doe, bij voorbaat in te dekken tegen kritiek. Het valt dan ook niet mee om erachter te komen of een belijdenis van onkunde werkelijk uit onervarenheid voortkomt dan wel het resultaat is van valse bescheidenheid.

14 maart 2009
   (..)                          soms zijn je oren
verstopt en zie je wat vaak dubbel bergt in
je toch toegezegde schelpen.


13 maart 2009
Neem nu het volstrekte tegendeel. En je zult zien dat ook dat je soms bevalt.

12 maart 2009
Author, human rights and envirinmental activist X will serve as a special White House adviser for "green" jobs, enterprise and innovation.

11 maart 2009
De mens kijkt naar een afbeelding en ziet een werkelijkheid. Hij kijkt naar een tekening en ziet dingen. Hij kijkt naar dingen en ziet handelingen, mogelijke bewerkingen. De dingen die hij ziet, ontlenen hun waarde louter aan dit mogelijke.

10 maart 2009
Waar zij staat, is de lucht vergiftigd met kou. En ik? Ik wil hem vangen
die mus, in mijn vingers bewaren, en brengen, de tuin uit, verder,

naar waar alles warm is voor heggenmussen: de lucht in de kronkelvorm
van een worm, een watertje waar een zon in spiegelt, een paar takken

en strootjes, kleine dingen, groot genoeg voor een nest.

9 maart 2009
ach, ich habe keine wahl
kann mich nicht entscheiden
weg zu wollen ist normal
genauso wie zu bleiben

8 maart 2009
De macht die uitging van hun levendige, niet-agressieve intellect beklemde en beangstigde hem – die macht manifesteerde zich in hun vreemde smaak en levenswijze, de achteloze manier waarop ze de mode volgden die hen tegelijkertijd onverschillig liet, hun liefde voor dieren die samenging met hun volkomen stadse levenswijze, hun abstracte denkvermogen gekoppeld aan hun voorliefde voor het grove in de kunst en het leven.

7 maart 2009
Goedheid is krachtig zolang ze machteloos is. Zodra de mens er een kracht van probeert te maken gaat ze verloren; ze verbleekt, vervaagt en verdwijnt.

6 maart 2009
Toen U probeerde na te gaan hoe hij op het idee voor de nieuwe theorie was gekomen, viel hem iets vreemds op. Er bleek helemaal geen eenvoudig logisch verband te zijn tussen de theorie en de ervaring. Het was alsof zijn voetsporen ophielden: hij kon niet begrijpen wat voor weg hij had gevolgd. Vroeger dacht hij altijd dat theorieën voortkwamen uit ervaring. Tegenstrijdigheden tussen de theorie en nieuwe experimentele gegevens leidden logischerwijs tot een nieuwe, meer omvattende theorie, meende hij. Maar het merkwaardige was dat hij zeker wist dat het helemaal niet zo gegaan was. De doorbraak kwam juist op een moment dat hij niet probeerde de gegevens met de theorie of de theorie met de gegevens te verbinden.

5 maart 2009
We kunnen niets ontvluchten door stilzwijgend in te stemmen met onze nederlaag, De woestijn is een bodemloze afgrond. Denk niet dat je hem zult dempen door in te stemmen en daarna te vergeten dat je instemde.

4 maart 2009
Zelfkritiek tot in het oneindige herhaald.  Verbindingen worden zichtbaar. Toename van samenhang. Duisterheid. Had zich aangewend om van het toeval geen onderdelen te accepteren die de vergelijking met de uitgewerkte onderdelen niet konden doorstaan - Uitdunning. Band tussen het spaarzame, het obscure en de 'perfectie'.

3 maart 2009
Een select gezelschap van 193 heren boog zich over de vraag: waarom zijn de armen arm? Na twee dagen vergaderen, met onderbrekingen voor lunches en diners, werden ze het bij stemming eens over vier oorzaken. De armen waren arm vanwege:
Eén: gebrek aan matigheid in sterke drank,
Twee: onvoorzichtigheid bij het aangaan van huwelijken,
Drie: gebrek aan spaarzaamheid.

En vier: gebrek aan werk.

2 maart 2009
I
k zal deze opdracht, die aanzienlijk betaalt en voor de inhoud waarvan ik nog geen idee heb, proberen te vervullen door achtereenvolgende benaderingen op basis van kwantitatieve voorwaarden. Ik weet niet wat ik zal gaan zeggen, maar ik denk de tekst van buitenaf te benaderen. Een of andere noodzaak ontdekken in de voorwaarden voor de lengte en die uit te bouwen door ritmische ontwikkelingen. Deze ritmes moeten voortkomen uit de verdeling en onderverdeling van elk gedeelte - en uiteindelijk hun eigen inhoud opleveren.

1 maart 2009
zodat een ieder dwaalt in eeuwig onbehagen
zonder dageraad zonder lenteboden zonder liefde
zonder morgenrood zonder jaargetijden zonder taal


28 februari 2009
Paniekbouw leidt altijd tot verspilling. Nog een paar jaar recessie
en Nederland staat vol nutteloze bouwprojecten, met nieuwe wegen van niets naar nergens en met eenzame viaducten midden in de polder. Japanners gingen ons voor. De vele miljarden die dat land tijdens de recessie in de bouwput gooide, in de hoop dat de economie weer tot leven kon worden gewekt, maakten de aannemers rijk, maar zadelden het land op met een enorme staatsschuld.

27 februari 2009
Vertelt over zijn ogen. Op het moment dat zijn grauwe staar werd verwijderd verschijnt hem een blauwe cirkel. Voorheen zag hij alleen nog geel Dat blauw maakt een gelukzalige indruk op hem. Toen hij daarna opnieuw kon zien - zag hij een schilderij van vroeger terug dat niet meer was dan een kakofonie van kleuren - Hij had geel aangezien voor wit.

26 februari 2009
Soms mag je de dingen wel eens overlezen: Individualisme is niet hetzelfde als humaniteit! U haalt de twee door elkaar, zoals iedereen. Denkt u dat de decadenten het moeten ontgelden? Onzin. Zij zijn niet bedreigend voor de staat, alleen nutteloos en irrelevant. Ik ben ervan overtuigd dat er geen kloof bestaat tussen het socialistisch realisme en het decadentisme. Er is veel gediscussieerd over de definitie van het socialistisch realisme. Het is een spiegel, die op de vraag van de partij en de regering: "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?", antwoordt: "Jij, jij, partij, regering, staat, jij bent de mooiste van allemaal.'' Het verschil is niet zo groot. Het socialistisch realisme is de bevestiging van de uitzonderlijkheid van de staat, het decadentisme, is de bevestiging van de uitzonderlijkheid van het individu. Het zijn verschillende methoden, maar het gaat in wezen om hetzelfde: het verrukte besef van de eigen uitzonderlijkheid. De geniale, volmaakte staat heeft lak aan wie niet zijns gelijke is. En de decadente, met kant omrande persoonlijkheid staat diepgaand onverschillig tegenover alle mensen, op twee na: met de een voert hij verfijnde gesprekken, met de ander wisselt hij kussen en liefkozingen uit. Oppervlakkig beschouwd lijken de individualistische schrijvers te strijden voor de mens. Maar niets is minder waar. De decadenten staan net zo onverschillig tegen over de mens als de staat. Er bestaat geen kloof tussen die twee.

25 februari 2009
Individualisme is niet hetzelfde als humaniteit! U haalt de twee door elkaar, zoals iedereen. Denkt u dat de decadenten het moeten ontgelden? Onzin. Zij zijn niet bedreigend voor de staat, alleen nutteloos en irrelevant. Ik ben ervan overtuigd dat er geen kloof bestaat tussen het socialistisch realisme en het decadentisme. Er is veel gediscussieerd over de definitie van het socialistisch realisme. Het is een spiegel, die op de vraag van de partij en de regering: "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?", antwoordt: "Jij, jij, partij, regering, staat, jij bent de mooiste van allemaal.'' Het verschil is niet zo groot. Het socialistisch realisme is de bevestiging van de uitzonderlijkheid van de staat, het decadentisme, is de bevestiging van de uitzonderlijkheid van het individu. Het zijn verschillende methoden, maar het gaat in wezen om hetzelfde: het verrukte besef van de eigen uitzonderlijkheid. De geniale, volmaakte staat heeft lak aan wie niet zijns gelijke is. En de decadente, met kant omrande persoonlijkheid staat diepgaand onverschillig tegenover alle mensen, op twee na: met de een voert hij verfijnde gesprekken, met de ander wisselt hij kussen en liefkozingen uit. Oppervlakkig beschouwd lijken de individualistische schrijvers te strijden voor de mens. Maar niets is minder waar. De decadenten staan net zo onverschillig tegen over de mens als de staat. Er bestaat geen kloof tussen die twee.

24 februari 2009
Noch uiterste nauwkeurigheid bij de uitvoering van de experimenten, noch controleproeven, noch het herijken van de meetinstrumenten brachten enige klaarheid. De chaos was binnengerukt bij de bestudering van organische zouten van zware metalen die aan extreme straling werden blootgesteld. Soms zag U die zoutkorrel voor zich als een onbeschaamde, waanzinnige dwerg, een dwerg met een scheefgezakte puntmuts en een rode tronie, die grimassen trok, zijn middelvinger opstak en andere obscene gebaren maakte in het strenge gezicht van de theorie.

23 februari 2009
 
'Wat ik prettig vind bij hem,'zei M, 'is dat hij me niet probeert te leren. Een man versiert een wijf, een soldaat bedrinkt zich, een oude man verliest zijn vrouw – allemaal precies beschreven, zonder verder commentaar, Het is grappig, en treurig en boeiend, en toch weet je aan het einde niet waarvoor de mensen leven.'  

22 februari 2009
hierbij vraag ik toestemming geen mening te hebben

21 februari 2009
het geheim is nu juist de afwezigheid van welke vraag dan ook – er is zelfs geen ruimte om een  vraag binnen te laten – zonder dat deze afwezigheid voor een antwoord zorgt.

20 februari 2009
Elke oorlog is een burgeroorlog.

19 februari 2009
Dadiédadiédom...

18 februari 2009
Dan liggen de 24 esdoorns, 114 eiken, 23 iepen, 210 essen, 1 sierkers, 3 kastanjes, 126 beuken, 16 populieren, 9 berken en 36 elzen op de grond.

17 februari 2009
- Aber was?
- Es kann nich Aufgabe einer Schweizer Behörde zein, Deutsche Probleme zu lösen.
- Es geht um Menschen!

- Ja, sagte Herr P und nickte schon wieder. Da treffen Sie jetzt genau den Punkt, lieber Herr Dokter K. Sehen Sie, das ist das Erste und das Schwerste, das man in so einem Amt lernen muss. Fast jeder, der hier einen Antrag stellt, hat Recht. Als Mensch. Als Einzelperson. Als Individuum. Und doch müssen wir die meisten dieser Anträge ablehnen. Weil wir an das Ganze denken müssen.

16 februari 2009
De zelffabriek implodeert.

15 februari 2009
een lichte bries doopt de zwarte pluimen van de rietkraag
in de grote schaal wit dons op de horizon
morgen tegen de morgen keren ze hem om
en bedelven ons

14 februari 2009
Wat voor huwelijkscadeau?
Geef een dichtbundel. Desnoods hermetische poëzie, als u uw vader en zijn vrouw tot geestelijke inspanning wil aanzetten, al is het aardiger om iets niet al te ontoegankelijks te geven. Wat u ook kiest, een dichtbundel maakt altijd een persoonlijke indruk, u bent relatief goedkoop uit en bovendien ondersteunt u het sappelende gilde der dichters.

13 februari 2009
Vragen die de geest verschralen.
Bitterheid een sluipwoord
    dat zich in het lijf
verschanst en voortkruipt
naar het hart.

12 februari 2009
Sinds de zintuigen ontregeld,
sinds de ene werkelijkheid de andere ontviel,
is het leven leger, zijn de woorden
      minder vlees geworden
en door magerzucht bezocht.

11 februari 2009
Wees de gek in de struiken
Speel tourette in de straat.

10 februari 2009
Ellipsen en grammaticale ontsporingen koesteren de volzin.

9 februari 2009
Wreedheid is eerder het gevolg van eigenliefde dan van aangeboren woestheid.

8 februari 2009
Uiteindelijk kampen wij allemaal met een gebrek aan talent.

7 februari 2009
Wat de schrijver probeert te bereiken via het vele vallen en opstaan waarin hij zichzelf leert kennen, is de toestand waarin hij zich eindelijk kan laten gaan, de dag waarop hij doet waar hij zin in heeft.
Dat vergt een verduivelde hoop werk!

6 februari 2009
maar om dat te begrijpen moet je absoluut
bij hevige rukwind op het einde van mei
eens door een branding van maaigras lopen

5 februari 2009
i
k heb dit vaak
dat ik helemaal niet te maken heb met mezelf
dan maak ik me zorgen om Gust Obbels

4 februari 2009
En in de ziel gereed om te verdwijnen,
krijgt ieder op zijn klip zijn angsten toegemeten,
tot in de borst verkleumd van zwijgzaamheid.

3 februari 2009
Gij zegt: wij zijn niets dan een ziekte
Aan de huid van 't bestaande

2 februari 2009
De een is verrukt, de ander gruwt van wat zijns ondanks in hem opkomt. Ik voor mij verafschuw en veracht de gedachte die me wordt ingegeven, want ik weet niet waar ze vandaan komt.

1 februari 2009
Muziek is het machtigste (niet-chemische) apparaat waarmee het zuiver mogelijke teweeggebracht kan worden.
Ze is de kunst van het mogelijke.

Eén enkele klank brengt het hele systeem van klanken in staat van paraatheid – en dat is precies wat klank fundamenteel onderscheidt van geluid. Het geluid mobiliseert ideeën over oorzaak, voorbereiding op handelen, reflexen – Maar het is niet de voorbode van een familie van intrinsieke gewaarwordingen.


31 januari 2009
I do not agree with this. That I just get another age. I have an age of my own. That is the date of birth I have been given bu my mother.

30 januari 2009
Gekunstelde eenvoud is subtiel bedrog.

29 januari 2009
welkom in het land van melk en honing
hier groeien vijgamandelabrikozen
zonder beeldspraak aan gewillige bomen
eet ervan word mijn gast vandaag
ik betaal je taxi naar de eerste blokkade

mijn vader staat achter de tweede blokkade

28 januari 2009
Gedichten en lumineuze ideeën zijn merkwaardige ongelukken in de woordenstroom.

27 januari 2009
Wie toch legt mij 't raadsel uit,
't Raadsel, bij mij opgekomen,
Hoe veel 't waar verschil beduidt
Tusschen 't waken en het droomen?
Wie beslist er, waar ik gis,
In verdrieten, in vermaken,
In genot en in gemis,
Of ons droomen niet ook waken -
En ons waken droomen is?

26 januari 2009
Het is niet moeilijk een publiek te vinden voor eclectische werken. Door kitsch te worden, vleit de kunst de wanorde die in de 'smaak'van de liefhebber heerst.

25 januari 2009
Die klassischen Straftheorien sind vor allem am Beispiel der Tötungsverbrechen entwickelt: verallgemeinert wurde, was allenfalls für schwerste Sraftaten gelten konnte.

24 januari 2009
Een andere, al minder duidelijk zichtbare eigenschap van een veld is dat alle mensen die zich erin bewegen een aantal fundamentele belangen delen, namelijk alles wat samenhangt met het bestaan van het veld zelf: vandaar dat er achter alle antagonismen een objectieve medeplichtigheid schuilgaat.

23 januari 2009
De liefde voor rechtvaardigheid is bij de meeste mensen weinig anders dan de vrees om te lijden onder onrechtvaardigheid.

22 januari 2009
er wordt beweerd dat een verlangen alleen maar wordt ingelost als het niet wordt ingelost. geldt dat ook voor hoop?

21 januari 2009
tut was ihr wollt doch tut es ohne hoffen
die flüchtlingströme furchen diese welt
noch stehen für uns die deponien offen
noch sparen wir für später unser geld

20 januari 2009
Zes jaar lang heeft de Tweede Kamer de lezing onderstreept dat Nederland, als enige land ter wereld, een eigen, legitieme afweging heeft gemaakt om in maart 2003 politieke steun te verlenen aan de inval in Irak.

19 januari 2009
Hier had de schrijver een bladzijde vol puntjes willen inlassen. 'Dat zou van een slechte smaak getuigen,'zegt de uitgever, 'en gebrek aan goede smaak zou voor een zo frivool geschrift de dood betekenen.'
'Politiek,'reageert de auteur, 'is een steen om de hals van de literatuur en brengt haar binnen een half jaar tot zinken. Politiek is voor de verbeelding als een pistoolschot tijdens een concert. Het is een een verscheurend geluid dat geen draagkracht heeft: het harmonieert met de klank van geen enkel instrument. Politiek zal de ene helft van de lezers dodelijk beledigen, maar vervelend zijn voor de andere helft, omdat die haar heel wat bekwamer en kernachtiger zag toegelicht in de ochtendkrant...'
'Als uw personen niet over politiek praten,' antwoordde de uitgever, 'zijn het geen het geen Fransen uit 1830 en is uw boek niet meer, zoals u beweert, een spiegel...')

18 januari 2009
een roos uitbottend in de knop.

17 januari 2009
Du verstehst was das heißt, sagte S, Bei einer Diskussion, die ohne Herz geführt wird, kann man zich nicht einig werden.

16 januari 2009
Irgendwann muß man die Trennung von Kunst und Leben akzeptieren.

15 januari 2009
Die Toten warten auf der Gegenschräge
Manchmal halten sie eine Hand ins Licht
Als lebten sie. Bis sie sich ganz zurückziehn

In ihr gewohntes Dunkel das uns blendet
.

14 januari 2009
das Volk ist wie ein Kind, es muß Alles zerbrechen, um zu sehen was darin steckt.

13 januari 2009
als citaten, in hun fragmentarische kracht, bij voorbaat de teksten vernietigen waar ze zijn uitgebroken en ze daarmee verheerlijken tot die teksten niets anders meer zijn dan het gebrokene, dan is het fragment zonder enige tekst of context onmogelijk te citeren.

12 januari 2009
Een andere oplossing behelst de bereidheid van de schrijver om zichzelf op te heffen: in het oeuvre telt alleen degene die het leest. De lezer maakt het oeuvre; door het te lezen schept hij het; hij is er de eigenlijk auteur van, hij is het bewustzijn en de levende substantie van de geschreven zaak; de auteur heeft dan ook maar één doel, schrijven voor deze lezer en met hem samenvallen. Een hopeloze poging. Want de lezer wil geen oeuvre dat voor hem geschreven is, hij wil juist een vreemd oeuvre dwaarin hij iets onbekends ontdekt, een verschil in werkelijkheid, een onderscheid in denken, dat hem kan veranderen en dat hij kan veranderen in zichzelf. De auteur die uitdrukkelijk voor een publiek schrijft, schrijft eigenlijk niet: het is het publiek dat schrijft en om die reden kan dat publiek geen lezer meer zijn; dit lezen is slechts schijn, in werkelijkheid is het niet. Vandaar de onbetekendheid van oeuvres die gemaakt zijn om te worden gelezen, niemand leest ze. Vandaar het gevaar om voor anderen te schrijven, om het woord van de anderen te wekken en hen aan henzelf te laten zien: want de anderen willen niet hun eigen stem maar de stem van een ander horen, een werkelijke, diepste stem, lastig als de waarheid.

11 januari 2009
Wanneer de mensen overkomt waarop ze hun zinnen hebben gezet is dat nog geen verbetering.

10 januari 2009
Dood is wat wij slapend zien, wat wakend, slaap.

9 januari 2009
Gelukkige musicus.

Dezelfde energie, hetzelfde vermogen tot combinaties mag de een zowel als de ander ter beschikking staan, de middelen om effect te sorteren lopen zo ver uit een dat de musicus de kunst van de dichter tot vrijwel niet reduceert

8 januari 2009
Ook de roerdrank schift wanneer niet bewogen

7 januari 2009
het legt een dode voor me neer

6 januari 2009
’s Nachts ken ik maar één adres.

5 januari 2009
Ik betrad mijn eigen huis als een dief.

4 januari 2009
Onzichtbare harmonie is sterker dan zichtbare.

3 januari 2009
Angst maakt de dingen groter dan ze zijn. Net als liefde. (Al betekenen die twee misschien hetzelfde. Misschien gebruiken we twee woorden alsof we het over gescheiden begrippen hebben, in de hoop dat het ene afneemt naarmate het tweede toeneemt. Of misschien slaat angst alleen maar op wat komt en liefde op wat misschien niet zal komen).

2 januari 2009
We keuren eigen gedrag allen af om door anderen te worden geprezen.

1 januari 2009
Hoe kunnen we verwachten dat iemand anders ons geheim bewaart, als we dat zelf niet kunnen?


Klik hier voor de dagteksten van september - december 2008.
Klik hier voor de dagteksten van januari - mei 2008.
Klik hier voor de dagteksten van oktober - december 2007
Klik hier voor de dagteksten van september 2007
Klik hier voor de dagteksten van mei tot en met augustus 2007.
Klik hier voor de dagteksten van maart 2007.
Klik hier voor de dagteksten van februari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.