Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:
 

29 november 2009
Met de opengesperde muil, de starre blik en het ingewikkeld verstrengelde vlechtwerk aan de kop, laat deze dierekop ons meer dan de sagen iets aanvoelen van de neigingen en gevoelens van de woeste Vikingen, waarvan Europa zoveel te lijden heeft gehad.

28 november 2009
De staat, zo leer B, is de derde die de samenleving constitueert door het sociale conflict vorm te geven. Wanneer de democratische staat de afstand tot de samenleving niet meer bewaart - door ofwel vitale taken  aan haar af te stoten (privatisering) ofwel volledig met haar te versmelten (bureaucratisering)-, verliest hij zijn symbolische kracht. Het gevaar bestaat dan dat uit de mond van de ontevredenen en uitgeslotenen de roep zal weerklinken om de leegte in het hart van de democratische staat te vullen.

27 november 2009
D, die van machten en tegenmachten altijd het ergste vreest, is er uiteindelijk van overtuigd geraakt dat wat werkelijk telt iets is wat gebeurt ondanks die machten: de vorm die de maatschappij langzamerhand, stilzwijgend en anoniem aanneemt, in haar gewoonten, haar manier van denken en doen, in haar waardeschaal.

26 november 2009
M kijkt vooruit - en uit angst voor onrecht dat hij misschien had kunnen voorkomen gaat hij van alles (willen) doen. T  kijkt terug - en heeft voortdurend berouw over onrecht dat hij niet heeft voorkomen. M denkt overspannen: Als ik maar niet ... (dit of dat niet doe). T denkt lijdzaam: Had ik maar ... (dit of dat gedaan)

24/5 november 2009
De weigering om meer te begrijpen dan datgene wat deze stenen ons laten zien is misschien de enige mogelijke manier waarop je respect kunt tonen voor hun geheim; trachten ernaar te raden is inbeelding, verraad aan die ware betekenis die verloren is gegaan.

23 november 2009
Vele van deze codices hadden prachtige banden, waarvan de ivoren exemplaren de tand des tijds het beste hebben weerstaan

22 november 2009
Wat je nooit ofte nimmer kunt achterhalen, bestaat niet', zei de oude man, 'Tenzij onder de vorm van twijfel of hoop. Maar niemand speelt in een loterij zonder trekking, behalve Q dan! Nee, in deze beperking ligt jullie vrijheid. En deze beperking is het gevolg van de rede. Vrijheid is niet het vermogen om absolute of ultieme zekerheid na te jagen, want als dat moment ooit zou aanbreken, zijn jullie in één klap herleid tot wezenloze automaten of God zelf, en dit laatste is absurd.

21 november 2009
 'Infectie?', hernam de tweede nabestaande, dit keer met een infecte grijns, 'Tja, dat zou best kunnen. Frictie? Nou, ja. Op één manier klinkt dit zeer waarschijnlijk. Op een andere manier, minder waarschijnlijk tot fictief. Fictie? Dat valt moeilijk uit te maken. Wat is eigenlijk fictie? Ik zou het echt niet weten. Misschien wel een vorm van frictie ... Weet u het soms?'

20 november 2009
In feite was hij een volslagen nulliteit, noch min, noch meer. Zo was hij nu eenmaal geboren. Trouwens, als hij geen nulliteit was, zou hij waarschijnlijk iemand anders zijn. Maar aan anderen was vooralsnog geen gebrek, zodat hij liever bleef wat hij altijd geweest was.

18/9 november 2009
De nachtwind steekt op met zoveel geuren
dat het mij duizelig maakt,
ik ga naar binnen

16 november 2009

Deze kwakkel wil ik niet blauw blauw laten

15 november 2009
De algemene illusie over de media is dat zij gebruikt worden door de machthebbers om de massa's te manipuleren, te verleiden en te vervreemden. Een naïeve interpretatie. De subtielere interpretatie, de ironische, zegt precies het tegenovergestelde. Het zijn de massa's die door middel van de media de machthebbers (of zij die denken het te zijn) manipuleren. Juist wanneer de politieke machten denken dat ze de massa's hun clandestiene strategie op van neutralisatie, van destabilisatie van een macht die verlamd is geraakt.

14 november 2009
er is geen tijd meer om vertrouwen te laten groeien
we voeren het nu in

13 november 2009
K: Dat is nu de tirannie van de vrijheid, dat eigenlijk niemand mee eisen stelt aan jonge kunstenaars en zegt: wel, jij doet dit en dit.
M: En later stellen die kunstenaars ook geen eisen meer aan zichzelf.

12 november 2009
ik van de iksoort (..) leven als egonaut

11 november 2009
ze schoffelen de stilte
vol vette lucht

waar geen enkele dunne dode
meer tussendoor kan.

10 november 2009
We verlangen naar een zon die ons opslokt.

9 november 2009
Aan de zieken van hart
zal de wereld genezen.

8 november 2009
zo'n pasklare, van alle gemakken voorziene man
die uit louter werkelijkheidszin bestond

herfstdagen
maar naast de ondergegane wegwijzers diep
in de oktobermaand hurken de naschrijvers

van de wegwijzers bij hun kisten overjarige
wind ... lispelend als oudewijventongen


eind oktober
Mijn wieg stond tussen vrolijke schimmels.
Ik zag hoe de Slijpsteen op de aarde stond
als een eerste mens, weigerachtig te scherpen
al wat zich stomper wordend als macht voordeed.


25 oktober 2009
Toen ik dit las vond ik het wat: ''absolute lethargie als antwoord op de fundamentele zinloosheid van het bestaan, van het leven, vergroot die zinloosheid tot zulke proporties dat zij in zekere zin wordt opgeheven''. Nu ik het heb overtypt vraag ik me af wat dat wat eigenlijk is. Alleen al dat laffe ''in zekere zin'' bij al die grote stellige woorden. Vervolgens dat absolute, in combinatie met lethargie kan het alleen de dood beduiden, dat als groeimiddel dient voor een fundament dat niets is. Fundamentele zinloosheid kan groeien wat het wil, maar blijft aan zichzelf gelijk, niets. Desondanks wordt dat niets in een vage herinnering aan een dialectisch schema ook nog eens opgeheven. Nu vraag ik me af waarom ik het wat, wat dan ook, vond.

24 oktober 2009
Altijd is er wel ergens een onbewaakte plek in hoofd of hart waar rekening wordt gehouden, tegen beter weten in, met de mogelijkheid van een terugkeer naar de jeugd, naar een jonger plan.

23 oktober 2009
De meubels uit die tijd zijn niet alleen elegant en tijdloos, maar ook een zekere investering.

22 oktober 2009
Blasé zijn, dat betekent vandaag de dag: zich zat vreten aan een biefstuk die zelfs in de verste verte niet meer naar biefstuk smaakte. Geen afstomping der zinnen, maar afstomping van gekoesterde verwachtingen. Uitsluiting van verder genot? Uitsluiting van verdere verlangens!

21 oktober 2009
Daarom zie ik nu de macht

als de sluier waarachter ik hem tot mij bedacht
Ja die wolken doorscheen met het licht dat de zon
niet had verkracht. Ja die de wonderzachte wonde in me

hardt

20 oktober 2009
Hierover ga ik een boek schrijven en een film maken.

19 oktober 2009
We beleven het einde van de ruil. En alleen de ruil beschermt ons tegen het lot. Waar geen ruil meer mogelijk is bevindt men zich in een fatale situatie, een lotssitutatie.

18 oktober 2009
Ik leen aan anderen, en met hen aan weer anderen, het is niet alleen
maar doorgeven,
             er gebeurt altijd te veel tegelijk om te kunnen zeggen waar
de winst gemaakt wordt.

17 oktober 2009
Heel goed dat u schrijft! Stoom afblazen is het minste dat u doen kunt om het goed vol te houden: Uw hart luchten, benoemen wat er gaande is, en goed snappen wat er allemaal met u gebeurt. U bent een speelbal in processen waar u geen invloed op heeft. Dat is naar.

16 oktober 2009
dat ik
door het glas sprong dat er net was

en tot mijzelf kwam in het gras
van een ontbrekende wereld

15 oktober 2009
Schroefwater dat om wrakke steigers kolkt
en in de brakke avondwind seringen,
schakeringen der stilte, wie vertolkt
in taal of atonaal uw aarzelingen?

14 oktober 2009
In mij heeft iets onnozels en barmhartigs gezocht naar een begin.

13 oktober 2009
Nog voor de grendels schuiven
sluiten wij ons buiten.

12 oktober 2009
Als ik niet weet hoe iets moet doe ik het liever zelf
               dan iemand anders later te horen zeggen dat wat ik vroeg te
moeilijk was.

11 oktober 2009
Als je een zin leest en denkt dat het de eerste keer is dat dat woord
zo gebruikt is,
                   kan je mij die zin dan sturen, of misschien ook het boek waar die
in staat?

10 oktober 2009
Tussen wat ik gezien hen en wat ik samen gezien heb met wie ik er
later over kan spreken,
              of tussen wat ik eerst alleen gezien heb en daarna kom ik
terug met  een ander om het samen te zien, welk verschil is groter?

9 oktober 2009
eindelijk een zinnebeeld eindelijk een glans
het smachten naar een wenk

8 oktober 2009
Nee, het klagen van de wilgen
is niet hoorbaar,
de schelp niet te zien.

7 oktober 2009
Maak de touwen los en laat
het schip de kust verbazen,
het uurwerk werpt al snel een schaduw.

6 oktober 2009
Vroeger heette het: 'Een ieder naar zijn verdiensten', vervolgens: 'Een ieder naar zijn behoeften', later 'Een ieder naar zijn verlangen', tegenwoordig: 'Een ieder naar zijn gebrek'.

5 oktober 2009
Ik kom aanrennen en zeg: ik kan helpen de dag langer te maken,
dat is eerst niet moeilijk, daarna onmogelijk;
            daar is de zon verdwenen, daar verder is hij nog, ren achter
mij aan

4 oktober 2009
Schildpad, vroeg ik, wat ligt er op je rug?
Hij draaide zich om en antwoordde vlug:
'Een schild gemaakt van opgekropte angst,
Harder bestaat niet, en het houdt het langst!'

3 oktober 2009
Eerst was het een rimpeling
in de lucht alsof er iemand ademhaalde.

2 oktober 2009
Moeilijk te beweren dat
hij hier geboren is.


1 oktober 2009
Zou de ether niet bevolkt zijn door fantomen, belletjes van de 'laatste ademtocht' binnen de enorme bel van het luchtledige?

30 september 2009
Mijn ongeluk was toeval, en het toeval kan nog zulke harde vingers en nog zo'n gloeiende adem hebben, kwaadwilligheid kent het niet, dat scheelt. Nog mij de misselijkste grip gril van het toeval heb ik een zucht van verlichting geslaakt, want zo'n gril beantwoordt tenminste aan geen enkel plan of programma, en dat geeft rust, rust juist aan een gekweld gemoed, zoveel rust dat de gekweldheid er bijna door vervliegt. Ik sta er nog iedere keer versteld van hoeveel mensen het toeval haten.

29 september 2009
Mensen leren het best spelenderwijs, alleen door zichzelf in een toestand van onverantwoordelijkheid te brengen creëren ze de speelruimte voor ontdekkingen, en juist voor dat spel, voor het zich toespitsen op dat spel, is ontzettend veel discipline nodig, veel meer dan voor de 'broodnodige aanpassingen'.

28 september 2009
maar eigenlijk is het wel mooi dat een boek zich nu eens voor je openvouwt en zich dan weer voor je sluit.

27 september 2009
Wanneer je aandacht naar een dier kijkt, heb je steeds het gevoel dat er een mens in zit die de draak met je steekt.

26 september 2009
Dit boek is dan ook van een uiterste zeldzaamheid: een boek dat oneindig veel sterker is dan zijn flaptekst ...

25 september 2009
Wat is dat ook alweer, dat waarover gesproken wordt alsof het een oplossing is,

24 september 2009
De peilingen zijn niet obsceen doordat ze het geheim van een opinie, de intimiteit van een wil zouden verraden, of doordat ze een of ander onaantastbaar recht op het privé-leven zouden schenden (als dat geheim echt bestond, zou niemand, ook zijn bezitter niet, in staat zijn het te verraden), maar door het statistische exhibitionisme, het onophoudelijke zelfvoyeurisme van de groep: in een soort hypochondrische manie moet ze voortdurend weten wat ze wil, weten wat ze denkt, zichzelf bekijken op het geprogrammeerde videoscherm, haar temperatuurkurven aflezen - het sociale is door zichzelf geobsedeerd, het wordt zijn eigen ontucht, zijn eigen persversie.

23 september 2009
Zoals de speler niet gelooft in het toeval maar wel in het Geluk (de Gunst met een hoofdletter, en niet de waarschijnlijkheid), zo negeert niemand het lot, vandaar dat niemand gelooft gelooft in de statistiek.

22 september 2009
De ongewilde humor van de peilingen (en het kwaadaardige plezier dat wij wetenschappelijk fantasmagorie hebben) komt hieruit voort dat ze elke politieke geloofwaardigheid uitwissen. Wat zijn dat voor mensen die opiniepeilingen nodig hebben om beslissingen te nemen, en voor wie de tests een strategische plaats innemen? Ze bezitten geen enkel initiatief meer, en dat nog wel door de valstrik van het medium waaraan ze hun macht toevertrouwen. Alle media bezitten deze schitterende valstrik: ze vernietigen de politieke functie van een samenleving en bevredigen zo het ironisch onbewuste van een menigte, die in het verborgene blijft neigen tot de symbolische moord op de politieke klasse.

21 september 2009
Dat handjevol dat naar ons luistert zijn we schoonheid
verschuldigd
maar de waarheid evenzeer
dat wil zeggen – afgrijzen

20 september 2009
je hebt weinig tijd je moet getuigen
 
te gemakkelijk geloofden we dat schoonheid niet redt 

19 september 2009
de schreeuw raakt de stilte
maar alleen door zijn heesheid
niet door de wil
de stilte te beschrijven

18 september 2009
zeggen dat het gras de spot drijft met de catastrofe
is een bedenksel van ontroostbaren en weifelenden

17 september 2009
Alsof dit groen gras is
en niet een massagraf.

16 september 2009
Dat je de raakvlakken,
hulplijnen en buigpunten

ver voorbij bent.

15 september 2009
Ze gunnen zichzelf geen ademruimte, hun cultus is verstikking.

14 september 2009
(…) zijn karakterfout was dat hij zich bezighield, en hoe, met woorden alsof die alleen maar op papier zouden bestaan en geen mens ze ooit zou uitspreken, behalve hijzelf, en dan waren het geen woorden maar letters en anagrammen en spelletjes met tekeningen. Ik houd me bezig met klanken. Althans, dat is het enige beroep dat ik echt heb geleerd.

13 september 2009
Nadat ik dit had gedicht, glimlachte ik om mijzelf, ik opende de kruik en deelde de ongezeefde drank uit. Bovendien dronk ik zelf enkele bekers - stomdronken. Nadat ik dronken was geweest kwam ik weer bij, toen ik bij was gekomen dichtte ik weer, toen ik had gedicht dronk ik weer, en toen ik had gedronken werd ik weer dronken. Dronkenschap en dichterschap wisselden elkaar af als in een ononderbroken cirkelgang. Hierdoor kon ik positie en carrière beschouwen als een droom, rijkdom en eer beschouwen als een wolk, hemel en aarde beschouwen als tentdak en vloermat, honderd jaren beschouwen als één enkel ogenblik. Domweg gelukkig, als in een duistere roes, me onbewust van de naderende dood - wat in de oudheid werd genoemd 'bewaard in wijn'.

12 september 2009
Wat zou er gebeuren als de mens met een snelheid van vijf- zesduizend kilometer per uur reist en erachter komt dat hij langzamer denkt dan hij zich verplaatst? Is die mens nog altijd het denkend riet ..?

11 september 2009
' ''The best lack all convictions'', ' citeerde ik, maar hij gaf me niet eens de kans om te zeggen ''While the worst are full of passionate intensity'', want hij verbeterde me 'The Beast lacks all convictions, while the words are full of passive insanity (…)'  

10 september 2009
thus conscience makes cowards of us all

9 september 2009
zoveel vrede is er dat de wind er nog even mee speelde
voor hij zich moet aan onze voeten in slaap kwam leggen.

8 september 2009
Ik ga hier niet vandaan voordat het terecht is.

7 september 2009
Als ge genoeg wandelt dan veranderen uw voeten in schoenen. Ge weet nooit precies wanneer dat gebeurt, ergens, ergens onderweg smelten uw hakken af, breken uw veters, vliegen lapkes leer van uw wreef gelijk een dood slangenvel. Gij hebt niks door, ge wandelt, wandelt, ge ziet uw voeten niet, uw buiken een ballonneke, een zware varkensblaas, de kiezels spannen tussen uw tenen ...

6 september 2009
Zulke omwalde ogen, zulke omwalde ogen. Ik heb een koopman uit Smyrna gekend, die had ook een stifttand voor. Tegenwoordig moet je erg voorzichtig zijn - overal zitten verklikkers en schorpioenen.

5 september 2009
In haar ogen zie ik hoe bij mijn schouders twee engelen staan: de bleke, boosaardige engel van de Ironie en de sterke, liefhebbende engel van de Schizofrenie.

4 september 2009
de enige bron voor de lapis lazuli van de lelies was Afghanistan, terwijl het ivoor waarin zij zijn gevat, het ideale materiaal voor kleine, fijne sculpturen vermoedelijk uit India was geïmporteerd aangezien Syrië de plaatselijke populatie van olifanten inmiddels voor artistieke doeleinden had uitgeroeid.

indian summer
maar dan blijken de woorden zich toch weer tegen iedere openbaarheid te verzetten

14 augustus
2009
In iedere taal zijn er woorden die nooit uitgesproken worden. Iedereen weet dat. En toch kent iedereen ze.

13 augustus 2009
kindje wil zich warmen
moeder heeft geen armen

12 augustus 2009
Hardop praten in mezelf. Dat heeft geen kracht. Dat heeft geen stem. Dat is het gefluister van een muis. Dat is ongewapend. Dat wil in alles geloven.

11 augustus 2009
een grote zwerm natte kraaien botst binnen in je
en kweekt verschillende misdaden met hetzelfde gezicht

10 augustus 2009
door de straten te lopen en naar stappen te luisteren en de nacht te voelen van degenen die nog sliepen
en hen te bevatten als een enkel wezen,
alsof ze uitrustten van hetzelfde bestaan
allen samen in dezelfde slaap.

9 augustus 2009
Is dat de aarde? Ze lag
schoon onder de sterren.

Laat haar niet sterven. Maak haast.
Straks komen de zonnewenden en de lente-uren. Steek de zuiverheid aan.
Snel. Want de gele insecten
naderen al mijn hart.

8 augustus 2009
tijdens een identieke zwarte nacht      wordt een verhaal zonder mensen
nogmaals verteld zonder plaats te vinden     zegt de duisternis

7 augustus 2009
Alles was waarheid onder de bomen,
alles was waarheid. Ik begreep
alles zoals men een vrucht
begrijpt met de mond, een licht met de ogen.


6 augustus 2009
Ik plaats de citer op de lage tafel
En zit er voor, ten prooi aan mijn gevoelens.
Waarom zou ik zo nodig willen spelen?
Vanzelf klinken de snaren in de wind.

5 augustus 2009
Ik heb niets bijgedragen tot verbetering der zeden
Behalve dat ik de mensen hier heb leren dichten.

4 augustus 2009
Allen die dit boek willen begrijpen, moeten het negen maal lezen.

3 augustus 2009
Het kleine meisje C leert op school een nieuwe taal. Woorden waarvan ze het bestaan niet kende, die zoveel zachter klinken dan het dialect van haar geboorteplaats. 'Viool. Schaduw. Echo. Een vat vol geheimen ontdekt ze. Niet alleen de naam, maar ook het uiterlijk van de dingen verandert. 'Moeder' wordt een grote vrouw.

2 augustus 2009
Mit dem Aufstieg des Bürgertums, das sich unter dem Einfluß seiner Juristen auf das römische Recht berief, verlor die Frau ihre Würde als Person und wurde mehr und mehr zum Gegenstand.

1 augustus 2009
De huizen verzakken. Het regent daar stof. Soms graaft een vader maar een paar meter diep onder de tafel waaraan ze op dat moment eten.

31 juli 2009
...conceptuele kunst van zestien eeuwen geleden: De citer van de dichter QX (365-427) had geen snaren: de essentie van de muziek was immers de intentie van de speler niet het geluid.

30 juli 2009
Want roem is schrift geschreven op water.
Waarheid een lelie groeiend uit vuur.

29 juli 2009
Als valse schoonheid de mens al zo misleiden kan
Hoeveel te meer zal ware schoonheid hem dan misleiden.

28 juli 2009
De jade blijft ook in modder zuiver,
Een pijnboom is na sneeuwval eens zo kuis.
men kan een kluizenaar zijn onder mensen,
je hoeft de wereld echt niet te verlaten.

27 juli 2009
Op haal je uit de put de zilveren kruik -
De zilv'ren kruik is bijna boven en dan knapt het koord.
Soms slijp je op een steen een jade spang -
De jade spang is bijna klaar en dan breekt hij doormidden.

26 juli 2009
Betrouwde 't, als het water loech
    en zoetjes zei: 'De spiegel
en is voor u niet blank genoeg,
    mijn blanke blomgewiegel.

25 juli 2009
Iedereen wil mijn helm aaien.

24 juli 2009
Als liefde bedwongen wordt, klaagt ze
als ze vrij is, vernietigt ze zichzelf
.

23 juli 2009
Poëzie werd luidop gelezen, voorgedragen. Op zichzelf is dat geen oorzaak van onpoëzie: alle poëzie was eertijds mondeling. Mar on-poëzie laat zich beter luid dan stil lezen. Voordrachtskunst heette: Uitgalming

22 juli 2009
Het dorre dwaalkruid wervelt door de poort,
Kleumende hazen schuilen bij de heg.

21 juli 2009
D
e grote snaren dreunden als het beuken van een stortbui,
De kleine snaren tsjirpten als een heimelijk gefluister.

Het dreunen en het tsjirpen werden door elkaar gespeeld:
In jade schalen vielen grote parels, kleine parels.
Het kwetteren van wielewalen vloeide tussen bloesems,
Het murmelen van stromend water stokte onder ijs.


20 juli 2009
Het verval van de Weg der poëzie was mij een voortdurende gruwel, en steeds wanneer mijn verontwaardiging weer was gewekt, vergat ik te kauwen bij het eten en kon ik 's nachts de slaap niet vatten. Zonder acht te slaan op mijn beperkte talent en kracht was het mijn wens om de Weg der poëzie te ondersteunen en te herstellen. Helaas, de zaak heeft verkeerd uitgepakt.

19 juli 2009
even where we mean
to mend her we end her

18 juli 2009
En zonder de ander is er geen adem

17 juli 2009
Het lichaam is een voorwerp dat ons vreemd is

16 juli 2009
Mijn grootvader, mijn vader, ikzelf, we hebben allemaal geleefd met de overtuiging (of de angst) ooit gek te worden: we hielden onszelf voortdurend in de gaten om het exacte moment te kunnen aanwijzen waarop de waanzin zich van ons meester zou maken.

15 juli 2009
At the point in which sound is about to be ruined in the abyss of sense, the poem looks voor shelter in suspending its own end

14 juli 2009
Moeilijkheid is nog geen duisterheid: het licht brandt er alleen binnenin.

13 juli 2009
Toen ik klein was at ik lieveheersbeestjes

12 juli 2009
CC legt uit dat je alleen maar rijk kunt worden door iemand anders te bestelen. Daarvoor hoef je niet per se geld te stelen. Je kunt van alles stelen. Andermans tijd, zijn gezondheid, zijn jeugd, zijn gevoelens, zijn eer, zijn ziel. Dat bewijst dat elke vorm van bezit diefstal is, en dat werk de valse sleutel is die de dieven gebruiken om jouw leven open te breken.

11 juli 2009
Een ander aankijken is gevaarlijk
Omdat niemand weet hoe dat moet.


10 juli 2009
Omdat mijn schaduw me gezelschap biedt,
zal ik de hele nacht de lamp niet doven.


9 juli 2009
Eerder en later volgen elkaar maar op;
De felle zon lijkt op een rusteloze jojo
Die zonder stoppen opkomt en weer neerdaalt.


8 julli 2009
NvL is wars van uiterlijk vertoon, laat staan dat hij aanleiding geeft voor mythe- of legendevorming. In de eetzaal staat hij gewoon in de rij. Het oer-Nederlandse motto 'Doe maar gewoon' is hem op het lijf geschreven. ''Ik blijf dicht bij mezelf, speel geen rol. Dat is voor mij de enige manier om deze <<militaire>> functie te kunnen uitoefenen'', zegt hij bijna verontschuldigend (…) In november loopt vL's missie af en krijgt hij een paar maanden om in binnen- en buitenland te vertellen over zijn militaire ervaring. ,,Ik besef dat ik iets unieks heb gedaan, maar ik zal de grandeur van de functie niet missen. Waardering zit voor mij in kleine dingen die los staan van mijn rangen en functie: mailtjes of zakken drop die ik krijg toegestuurd. Dat vind ik mooier dan een onderscheiding.

7 juli 2009
Zeg op, waar bevindt zich
Het begin van de redenering?

6 juli 2009
De zon stroomt langs een handvol doden,
Stroomt in mijn ogen die zien dat de zon langs een handvol doden stroomt

5 juli 2009
G
edurende de negenendertig jaar die hij nog te leven heeft, zal hij zich alleen nog maar interesseren voor dingen die niet werken, die gedoemd zijn ten onder te gaan. Verouderde dingen, aflopende zaken. Naties die altijd weer het onderspit delven. Volkeren die zijn ingesloten in de reservaten van de geschiedenis. Uitstervende rassen, zoals zijn eigen familie. De stemmen van verstomde volken. Verloren zaken, gemiste kansen, niet uitgekomen dromen.

4 juli 2009
Een schaamtestraf drukt niet uit dat de daad niet goed is, maar dat de dader niet goed is. Schaamtestraffen veroordelen niet zozeer slecht gedrag, maar vooral onpopulair gedrag. Ze nodigen uit tot tiranniseren.

3 juli
Wij zijn nog niet van elkaar gescheiden
Door onaanvaardbare pijnen

Of gevaarlijke straten of droge vlaktes
Die naar de kern van onze bedoelingen vragen.

15 juni / 2 juli

onder zeil

14 juni 2009
wie onder onderschatting lijdt, overschat zichzelf

13 juni 2009
de dagen gieten zich vol met de klank van overal vandaan zo goed als zij, zijden

12 juni 2009
We moeten bereid zijn risico's te nemen omwille van vriendschap.

11 juni 2009
Dat trots en deemoed in een mens heel goed samengaan, in tegenstelling tot trots en hoogmoed die wars van elkaar zijn, of trots en ijdelheid die niet met elkaar kunnen, valt niet zo gemakkelijk in te zien.

10 juni 2009
Bij de meeste mensen is rust versuffing, activiteit gekte.

9 juni 2009
Wij hebben niet zozeer de behoefte aan de diensten van onze vrienden als wel aan het vertrouwen op deze diensten te kunnen rekenen.

8 juni 2009
Wanneer de mensen overkomt waarop zij hun zinnen hebben gezet is dat nog geen verbetering.

7 juni 2009
hoe zintuiglijker een toespraak is, hoe minder ze zich op het intellect richt, des te begrijpelijker is ze. Zodra ze het denken ontlast en het bewust uitschakelt en verdooft, overschrijdt ze de grens van eenvoud naar demagogie of volksmisleiding.

6 juni 2009
Enkele maanden naar de invasie, op 25 augustus 1944, trokken de bevrijders Parijs binnen. Er was de leider van de 'Vrije Fransen' veel aan gelegen als eerste de hoofdstad binnen te mogen trekken. Dat stonden de Britten en de Amerikanen toe, op een voorwaarde: die eerste Franse divisie moest wel blank zijn. Dat leverde De Gaulle een probleem op (..) van elke Franse divisie was slechts 40 procent blank. Er moet maar geruild worden besloten de bevelhebbers. En wat er dan nog aan blanken ontbrak, mocht dan worden aangevuld met anderen van niet-zwarte komaf: Noord-Afrikanen, Syriërs en uiteindelijk zelfs Spanjaarden.

5 juni 2009
het is mijn taak feiten te vertellen en niet om ze begrijpelijk te maken.

4 juni 2009
Je hebt gelijk. Als je nu de stap van kritiek naar zelfkritiek zou maken, werd heel wat rustiger op internet.

3 juni 2009
Want als een vlegel met een gladde tong
de menigte misleidt, is dat voor de staat een ramp,
terwijl verstandige raad van een eerbaar man
het staatsbestel vroeg of laat gen goede komt.
Dat is de maatstaf waarmee we onze leiders moeten meten.

2 juni 2009
Een misdaad voor een goede zaak
is een spitsvondigheid van een verwrongen geest,
een waanzin die ontkiemt in godvergeten harten.

1 juni 2009
Beroepsfilosofen, zo leert G, maken altijd een dubbele fout. In de eerste plaats gaan ze op 'jacht naar de zogenaamde enige, eeuwige waarheid'. En in de tweede plaats richten ze hun onderzoek 'langs zuivere  logische weg door steeds verder gaande conclusies te trekken uit axioma's van het verstand'. Maar als je je overgeeft aan zijn inzichten, dat wil zeggen die van C.G., die juist niet filosofisch zijn maar in de diepe zin van een mystieke schouwing wereldbeschouwelijk, dan is het meteen 'gedaan met die hele bloedeloze intellectualistische puinhoop van zuiver schematische systemen'.


Klik hier voor de dagteksten van januari 2009 - mei 2009
Klik hier voor de dagteksten van september - december 2008.
Klik hier voor de dagteksten van januari - mei 2008.
Klik hier voor de dagteksten van oktober - december 2007
Klik hier voor de dagteksten van september 2007
Klik hier voor de dagteksten van mei tot en met augustus 2007.
Klik hier voor de dagteksten van maart 2007.
Klik hier voor de dagteksten van februari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.