Inleiding dagteksten

'We weten dat het zijn droom was op het hoogtepunt van zijn werk achter een onoverzienbare lawine van citaten te verdwijnen.'

Op deze plaats vindt u een van mijn mogelijke dagboeken van een lezer. Ik citeer dagelijks zonder eigen verbindende of verklarende tekst uit wat ik de dag daarvoor las: essays, romans, gedichten, kranten en wat er zoal meer voor ons aller oog geschreven is. Omdat wat ik lees me verwijst naar wat ik eerder las, zoals het me, net als mijn leven, verwijst naar wat ik nog lezen zal, dient u ‘dag’ ruim op te vatten, als levensdagen. Ik citeer uit wat me treft, wat me voor vragen stelt, in problemen brengt, wat uitwegen probeert, verbanden ontwerpt – benieuwd naar de orde van het wortelstelsel dat mij op deze pagina voor ogen komt.
Treft mij een reactie van een lezer van deze site, zal ik die citeren. Net als de andere citaten, zal ik die reactie anonimiseren. Namen schermen teksten af met verwachtingen, voorgevormde waardering, overgeleverde autoriteit of reflexmatige afwijzing. Mijzelf probeer ik op deze plaats teksten overschrijvend uit mijn ingeslepen waarderingenhiërarchie los te maken – u,  lezer, kunt onbevangen lezen:
 

30 april 2010
Als je wist hoeveel macht je uitstraalt door alle poriën van je huid, alleen maar omdat je geld hebt. Je bezit bepaalt helemaal hoe je met de mensen praat en je zelfs niet meer hoe je ze vernedert.

29 april 2010
The descent
       made up of despairs
             and without accomplishment
realizes a new awakening:
             which is a reversal
of despair.


28 april 2010
and no whiteness (lost) is so white as the memory
of whiteness      .

27 april 2010
Geen nederlaag bestaat louter uit nederlaag - want
de wereld die ze opent is altijd een plaats
             waarvan voorheen
                         geen vermoeden bestond.
26 april 2010
De cigaret die in de asbak gloeit
maakt een stokroos die langs 't plafond ontbloeit.

eind april 2010
                          's Nachts
brengen zijn ogen hem
           naar onbekende plaatsen.
                         Hij is je vriend.

18 april 2010
the faces are raised / as toward the light / there is no detail extranenous // to the composition one / follows the others stick in / hand triumphant to disaster

7 april 2010
Da saß ich, und wahrscheinlich sah ich so schrecklich aus, daß nichts den Mut hatte, sich zu mir zu bekennen. Nicht einmal das Licht, dem ich doch eben den Dienst erwiesen hatte, es anzuzünden, wollte von mir wissen. Es brannte so vor sich hin, wie in einem leeren Zimmer.

16 april 2010
Mother say son, she say son, you can't lose, with the stuff you use.

15 april 2010
Daar zat ik dan, iemand die als kind muziek al wantrouwde (niet omdat ze meer dan iets anders uit mezelf tilde, maar omdat ik merkte dat ze me niet weer daar neerlegde waar ze me gevonden had, maar dieper, ergens ver weg in het onaffe).
14 april 2010
Daarom zegt u als men vraagt naar uw leesgedrag: 'mijn laatste gelezen boek is het wetboek?
''Ja, die is leuk hè?'' en V lacht. ''Maar mensen die veel van cultuur houden, bewoners van de Amsterdamse grachtengordel, walgen hiervan. Omdat je in feite zegt: ik heb maling aan literatuur want dat is dom geneuzel.''
Waarom zegt u het dan toch?
''
Omdat het ook waar is ....''

13 april 2010
Ik ontdekte de invloed die bepaalde kleding kan hebben. Nauwelijks had ik me in zo'n pak gestoken,  of het kreeg me in zijn macht, dicteerde me mijn bewegingen, mijn gelaatsuitdrukkingen, ja zelfs mijn gedachtesprongen.

12 april 2010
In the beginner's mind there are many possibilities. In the expert's mind there are few.

11 april 2010
Wie niet sportief is, raakt geen sportartikelen aan,
als leek blijft hij van discus, bal of hoepel af
om niet, terecht, voor spot te lopen bij het publiek.
maar wie geen verzen schrijven kan, schrijft toch

10 april 2010
De eruditie schenkt voor leven en gedrag
een toonbeeld: volg het na om levensecht te zijn.

9 april 2010
In 1980 liep Nederland voorop in de wereld met het laagste percentage gevangenen. Nu hebben we na Engeland het hoogste percentage. Dan vraag ik me af of het afbouwen van  de verzorgingsstaat, bijvoorbeeld van de reclassering, wel werkelijk zoveel heeft opgeleverd. Er zijn juist nieuwe kostenposten ontstaan …

8 april 2010
ik val
blijf vallen
alles dreunt loeit fluit

7 april 2010
Denk aan het geluid van een stofzuiger, verkeer, maar ook aan geritsel van kranten, fluitende vogels of de wind in de bladeren. De aandoening kan bij alle leeftijden voorkomen en is meestal chronisch van aard en kan voorkomen in combinatie van andere klachten of sociale contacten. Denk aan het geluid van een koffiezetapparaat, fietsbanden in een asfaltbocht, gonzende zweefvliegen, het klotsen van slootwater tegen een beschoeiing. Men kan het werk niet meer aan. Denk aan je beroep of hobby, verplaatsen, reizen, meedoen. De scharnieren kan men beter meteen smeren, de afwasmachine niet uitruimen. Denk aan Mahler, Berlioz. Breng een geluidloze dank aan John Cage. Deelname aan luchtgitaar concerten, met luchtdrumsolo is mogelijk als in luchtbijval is voorzien.

6 april 2010
iets verschuift en alles begint
te schuiven, de bodem
verdwijnt
ik val

5 april 2010
Ich glaube, es giebt keine Erfüllung, aber es giebt Wünsche, die lange vorhalten, das ganze Leben lang, so daß man die Erfüllung doch gar nicht abwarten könnte.

4 april 2010
Toen de magiër gisteravond uit zijn  hoge hoed
de sterren in de lucht goot, schoot hij uit.
Ze vielen allemaal  in mijn haar.
Sommigen tinkelden zelfs
 aan mijn wimpers - speels lichtende knoopjes


3 april 2010
God moete ons gheven nuwen sin / ter edelre minnen ende vrie, / dat wi soe nuwe leven daerin, / dat ons die minne ghebenedie / ende nuwe maken met nuwen smake, /  dien si can nuwe volgheven. / Die minne es nuwe gheweldege orsate / dien die der minnen al nuwe volleven. / - Ay, vale, vale millies - / dat nuwe der nuwer minnen, / - si dixero, non satis est - , / dat nuwe wilt nuwe bekinnen.

2 april 2010
Gothic. Mevrouw B uw bericht van gisteren is bijzonder tegenstrijdig. Enerzijds bent u gefrustreerd omdat u niet wordt aangenomen terwijl u wel beleefd, geduldig en slim bent, maar een 'niet professioneel en klantonvriendelijk' uiterlijk heeft. Maar anderzijds stelt u dat u opzettelijk heeft gekozen voor een provocerend uiterlijk. Provoceren is het uitlokken van ongeoorloofd gedrag volgens de Koenen Endepols. Dit is erg onprofessioneel. Ik geef degene die u niet heeft aangenomen groot gelijk!

1 april 2010
Waar is de oplossing? / Ik weet het niet. / De oplossing ligt bij jezelf. / Maak er wat van! / Met hulp of alleen, / Sla je er doorheen / Probeer er wat van te maken / Want jij bent niet alleen / Dromen gaat verder / Realiteit is nu

31 maart 2010
Populistengebruiken in hun antipolitieke retoriek dat virtuele machtsgegeven. Ze schrijven 'de politiek' een combinatie toe van almacht en onvermogen. De politiek zou alle problemen kunnen oplossen als ze niet uit een kaste van sukkels en landverraders bestond. Dus stem op de volksgetrouw leiden van Hup Holland Hup en al uw kommer zal verdwijnen. Ter verontschuldiging van de populisten moet gezegd, dat sommige politici de mythe dat ze over alles gaan en tot het grootste in staat zijn, gaarne in stand houden. Het zijn vaak dezelfden die, als het erop aankomt en ze weldegelijk iets kunnen doen, de boel op zijn beloop laten.

30 maart 2010
In een democratische cultuur is niet mondigheid het sleutelbegrip, maar verantwoordelijkheid.

29 maart 2010
de zee slaat vandaag nog geen vlieg van mijn voorhoofd
het helmgras houdt voorlopig de rijen gesloten

28 maart 2010
Vijfendertig kilometer ten oosten van Arnhem loopt een rijksgrens die in het verenigd Europa makkelijker dan ooit gepasseerd kan worden. Voor het lichaam althans. Voor de geest vormt zich daar een steeds ondoordringbaarder Abgrenzung. Dat is een groot gemis,

27 maart 2010
 Zie je dat? Al uren ligt je olifant naar het plafond te staren, je grote
grijze vriend. Er was eens. Een kamer verder weet men nog van niets.

26 maart 2010
Ongewild heb je ons gelijk bevestigd, welk gelijk blijft even / in het midden

25 maart 2010
Ik bestudeer de geschiedenis van de revolutie. Ik voelde me verpletterd onder het afgrijselijk fatalisme van de geschiedenis. Ik zie in de natuur van de mens een ontstellende gelijkheid, in de menselijke verhoudingen een onontkoombaar geweld, verleend aan iedereen en aan niemand. De enkeling is maar schuim op de golf, een grootheid louter toeval, de macht van het genie marionettentheater, een lachwekkend gevecht tegen een onverbiddelijke wet; hem kennen is het hoogste, hem meester zijn onmogelijk.

24 maart 2010
Er is geen fenomeen dat zo destructief kan zijn als morele verontwaardiging

23 maart 2010
Van een gedicht mag je aannemen, als het niet te lang is, dat een lezer het minstens twintig keer leest voor hij er een touw aan vastknoopt.

22 maart 2010
als ik er maar voor zorgde dat ik twee bladzijden voorbleef

21 maart 2010
Ich bin ein Anfänger in meinen eigenen Verhältnissen.

20 maart 2010
Ich sitze und lese einen Dichter. Es sind viele Leute im Saal, aber man spürt sie nicht. Sie sind in den Büchern. Manchmal bewegen sie sich in den Blättern, wie Menschen, die schlafen und sich umwenden zwischen zwei Träumen, Ach, wie gut ist es doch unter lesenden Menschane zu sein. Warum sind sie nicht immer so?

19 maart 2010
    I know
something else you could catch,
she said, in the spring
as easily, if you
wanted to. But you probably
don't want to, do you?

18 maart 2010
I wanted to write a poem
that you would understand.
For what good is it to mee
if you can't understand it?
           But you got to try hard -

17 maart 2010
Old books never die - Ich will auch keinen Brief mehr schreiben. Wozu soll ich jemandem sagen, daß ich mich verändere? Wenn ich mich verändere, bliebe ich ja doch nicht der, der ich war, und bin ich etwas anderes als bisher, so ist klar, daß ich keine Bekannten habe. Und an fremde Leute, an Leute, die mich nicht kennen, kann ich unmöglich schreiben. 

16 maart 2010
Als een sekte collectief zelfmoord pleegt, heet het dat zij godsdienstwaanzinnig zijn. Als zeventigjarigen, gezond van lijf en leden, uit het leven stappen is dat een daad van menselijke waardigheid.

15 maart 2010
Die winter haalden de epidemieën ijverig een zwarte lap door de hutten, er was geen houden aan - tyfyus, pokken, koortsen, - en toen de wegen weer begaanbaar waren kwamen de doodkistenmakers met hun kisten.

14 maart 2010
met de kennis van nu was het toen nooit nu geworden

13 maart 2010
De goudgegorde W strooide witte sterren over het hemelse ijs uit, de vermoeide aarde lag in doods stilzwijgen, het dorp sliep, - boven de rivier, met het bos aan de rechterhand, met de velden links en achter, - dicht tegen de aarde gedrongen, in hutten die naar beneden keken met hun vensters die wit waren van de staar, met hun strooien daken die als oude mannen waren gekapt.

12 maart 2010
 's Nachts valt er sneeuw, de aarde ontvangt de ochtend winters, maar met de sneeuw komt de warmte terug en weer is het herfst. Het regent, de aarde weent, omwaaid door een koude wind, gehuld in een natte hemel. Er liggen grauwe plukken sneeuw. De rijp is een grijze bruidssluier geworden.

11 maart 2010
ik herschik de vissen in de kom

10 maart 2010
En het Poretsje van de landheren, het Poretsje van de anarchisten, het Poretsje van K I– ze zijn te gronde gegaan omdat Poretsje dood was. Omdat zowel de eersten als de tweeden, als de derde (want had ookK I niet alle mogelijke rechten?! – zeker wel, want dat alles was – van hem) – omdat de eersten, noch de tweeden, noch de derde het allereerste hadden: de wil om te handelen, te scheppen, aangezien scheppen altijd  vernietigt.
                En –
 

9 maart 2010
Zo schreef het grijze monnikske in zijn bakstenen cel achter de lekenbroeder en de balsemien, terwijl hij de doodkist van zijn schedel vooroverboog naar de tafel met het broodkorstje en de vellen papier.

8 maart 2010
Alle sprookjes zijn geweven uit verdriet, angst en leugen – en worden ontward door de waarheid. Kijkt u maar om u heen – in Xland is nu een sprookje aan de gang. Sprookjes worden door het volk gemaakt; de revolutie is begonnen als een sprookje. Is honger soms niet sprookjesachtig, is de dood niet een sprookje? Is het niet net een sprookje zoals de steden sterven en terugkeren naar de zeventiende eeuw en is het geen sprookje zoals de fabrieken opnieuw verrijzen. Kijkt u maar om u heen – een sprookje. Het ruikt naar alsem, omdat het een sprookje is.

28 februari - begin maart 2010
De boom voor het raam
vult de kamer met zijn schaduw

een kraai die honend lacht
.

27 februari 2010
Ik heb een badjas aan van sneeuw
.
Zon schuimt op de golven.
Maar de moed ontbreekt mee.

26 februari 2010
Of een man die een rivier afzakt
maar het zeegat niet kan vinden.


25 februari 2010
Tussen de wolken door is de zon
naarstig op zoek naar mij. 


24 februari 2010
De uilen krijsen: menselijk angstaanjagend, dierlijk vreugdevol. 'Een mens is toch geen dier, dat hij liefheeft als een dier.' De hemels kachelklep heeft de aarde afgesloten. Nacht.

23 februari 2010
Ik piet niet zwart
jij piet niet zwart
wij pieten niet zwart
hij piet zwart

22 februari 2010
In de stad, stedelijk, steeds.

21 februari 2010
 's Morgens in het klooster, bij het uitvoerend comité (ook hier staan op de vensterbank balsemienen in het zonnetje), bij het uitvoerend comité is een vergadering aan de gang van - een teken des tijds - leren mannen in leren jas (bolsjewieken!) - stuk voor stuk rijzige, knappe lederen kerels, stuk voor stuk sterk, met haar dat krult vanonder de pet, die op het achterhoofd is geschoven, stuk voor stuk met wilskracht in de vooruitgeschoven kaken, in de plooien bij de lippen, in de afgemeten bewegingen, - nergens bang voor. De bloem der futloze, stuntelige Russische natie. En dat ze in leren jacks rondlopen is ook goed: die worden minder gauw nat van de limonade der psychologie, zo hebben we besloten, zo is het goed, zo willen we het hebben, en basta!

20 februari 2010
mijn zusje karen zou dat nooit doen. mijn zusje lien, dat is de duivel, die zou dat wel doen. ik zou nooit meer met dat wijf praten, ze is gewoon een akelige kutkip.

19 februari 2010
Gefeliciteerd! Je bent de gelukkige bezoeker!

18 februari 2010
Met een slok te veel op kraaien over de wereld en voor, na of tijdens de kater vloeien er dan - naast andere sappen uit andere kanalen – meningen en poëzie uit de pen.

17 februari 2010
De grondlegger van de wetenschap van de affectiviteit kon zijn werk niet combineren met een warm gevoelsleven.

16 februari 2010
wij proberen ons voor te stellen hoe het is
in de wieken
in de kwijnende dam
in het stijgende water
zelfs in de stenen 

15 februari 2010
Het ijs op de Gouwzee is zeer onbetrouwbaar. Schaatsers wordt sterk afgeraden hier niet het ijs op te gaan.  Maar die raad wordt door duizenden in de wind geslagen.

14 februari 2010
Een nieuwkomer wandelt de kamer binnen
en vraagt of hij het gras mag zien.

13 februari 2010
de kinderen werd bevolen kind te zijn

12 februari 2010
daarin staat een anekdote over een boer die van een goede heks mag kiezen: of ze geeft hem één koe en zijn buurman twee, of ze neemt van hem één koe en van zijn buurman twee. Terstond kiest de boer voor de laatste optie.

11 februari 2010
Een duidelijk plot heeft het verhaal evenmin, ik denk zelfs dat G eigenlijk een plotmijdend auteur is die zijn lezers vooral wil begoochelen met de autonome, fysieke kant van literatuur.

10 februari 2010
de beesten langs de waterkant
zaten ontgoocheld bij elkaar
zij wisten:
wij allen komen in de mens terecht

9 februari 2010
Een arend klampt zich vast
aan een klein dier.

8 februari 2010
Auf das hier vorliegende Kapitel müsste nun eines über den kommenden Krieg folgen, über den Beinaheuntergang und die Selbsterrettung des Landes. Es handelte vom Verschwinden einer Tragödie im Schatten einer noch größeren Tragödie.

7 februari
ik ben een bouwdoos voor een schip
bind de ribben bijeen

6 februari 2010
L heeft nog een laatste troef voor de waarheid van haar profetieën. 'Ik ben helderziend, -horend, -voelend, -wetend, en -ruikend. Daar komen soms kleine bewijsjes uit. Dan voorspel ik iemand iets wat later uitkomt. Dat bewijst dat wat ik doorkrijg geen onzin is, want dat kon ik niet uit mijn eigen duim zuigen.

5 februari 2010
ik zal de dood van je schouders wrijven

4 februari 2010
wo dummheit blüht, hat nachsicht keinen sinn
für mich sind tausend tode ausgedacht
es ist ein wunder daß noch am leben bin

3 februari 2010
time was like water / i was the sea / i never noticed it passin'

2 februari 2010
Ik maak geen aanspraak op respijt.

1 februari 2010
 Zullen we iets anders verbieden?

30-1 januari 2010
ongedurige wind legt het ongerepte op zijn plaats

29 februari 2010
Dat zal het geweest zijn, of het zal het feit geweest zijn dat de jeugd in de algemene wanorde zichzelf herkent en ervan geniet: vaststaat dat ik mij die  morgen toen ik over de Ijzeren Brug liep te midden van de menigte , blij en licht voelde , in harmonie met de anderen, met mezelf en met de wereld, zoals me allang niet meer gebeurd was. (Ik zou niet graag het verkeerde woord gebruiken: ik zasl me beter uitdrukken: ik voelde me in harmonie met de disharmonie van de anderen, van  mezelf, van de wereld.)

28 januari 2010
de angst slaat je om het hart dat jij ook overgegaan bent naar de andere kant en dat je die bevoorrechte band met het boek kwijt bent, die alleen maar een lezer heeft: datgene wat geschreven is te kunnen beschouwen als iets afs en iets definitiefs, waar je niets meer aan kunt toevoegen of afhalen.

20 januari 2010 de onmachtige techniek neemt enkele dagen de macht over
'
'Ik ben er zo goed aan gewend om niet te lezen dat ik zelfs niet lees wat me toevallig onder ogen komt. Het is niet makkelijk: ze leren ons als kind lezen en je hele leven lang blijf je slaaf van alle geschreven rommel die ze ons opdissen. Ik moest er misschien de eerste tijd ook wel mijn best voor doen, om te leren niet te lezen, maar nu gaat het werkelijk vanzelf. Het geheim is niet te weigeren naar geschreven woorden te kijken, je moet ze zelfs intens goed bekijken, net zolang tot ze verdwijnen. ''

19 januari 2010
al teveel mensenrechten verduisteren de straten

18 januari 2010
Hoe koelen we terzijde af?

17 januari 2010
Je bent iemand die in principe nergens meer iets van verwacht. Er zijn er zoveel, jonger en of minder jong dan jij, die leven in afwachting van buitengewone ervaringen; afkomstig van boeken, mensen, reizen, gebeurtenissen, van dat wat morgen voor je in petto heeft. Jij niet. Jij weet dat het beste dat je kunt verwachten het vermijden van het slechtste is.

16 januari 2010
de handen die juist door hun logheid inmiddels onbeholpen leken, te onbeholpen om de noodlottige daden te hebben verricht waar hij voor altijd nadien mee moest zijn opgestaan en naar bed gegaan en die hij misschien blij was eindelijk neer te leggen - die merkwaardige aanhangsels die allereerst al onbeholpen zijn ontworpen maar waarmee de mens zich toch heeft aangeleerd zoveel te doen, zoveel meer dan ze bedoeld waren te doen of hun vergeven kon worden, die nu dat leven hadden afgestaan waaraan zijn onverdraagzame hart zich zo fel had vastgeklampt

15 januari 2010
ik liet de merrie stilhouden, ik kon neerkijken op hem en op de anderen die zich een paar meter achter hem hadden verzameld met die merkwaardige gierachtige plechtstatigheid die Zuidelijke mannen zich in zulke situaties aanmeten.

14 januari 2010
Het was of F  het ook voelde en of die spoorweg, die voortsnellende locomotief die hij hoopte te zien er het symbool van was - de beweging, de impuls om te bewegen die onder zijn mensen al naar het hoofd gestegen was, donkerder dan zijzelf, redeloos, een volgen en najagen van een waan, een droom, een klare vorm die hun niet bekend kon zijn omdat er niets was in hun erfgoed, niets in de herinnering zelfs van de oude mannen om tegen de anderen te zeggen, 'Dat is wat we zullen vinden'; hij noch zij hadden kunnen weten wat het was en toch was het er - een van die onverklaarbare doch onoverwinnelijke impulsen die zich van tijd tot tijd voordoen onder mensen rassen en hen dwingen op te breken en met achterlating van alle geborgenheid en vertrouwdheid van huis en haard, waarheen weten ze niet, met lege handen, blind voor alles behalve hun hoop en hun noodlot.

kleine winterpauze
niet te kwistig met zout gestrooid, slist een zeewolf in de waal
niet te kwistig met zout gestrooid, ritselen zeedistels langs de a-12

niet te kwistig met zout gestrooid, schimpt een zeepok op een spar
niet te kwistig met zout gestrooid, glinsteren zeesterren aan de melkweg

8 januari 2010
Du bist dein eigener Gott - und wunderst dich, daß die Wölfe dich über die dunkle Öde des Wintereises jagen.

7 januari 2010
hoe het was ik citeer voor Pim met Pim na Pim hoe het is drie delen ik zeg het zoals ik het hoor

6 januari 2010
De grootste dwazen zijn zij, die boeien van spinrag dragen en denken, dat zij machteloos zijn.

5 januari 2010
 We hebben geen kwaad in de zin maar we hebben wel een mening.

4 januari 2010
De wereld heeft van mij genoeg
en ik ben lang der wereld zat.
Niets vond -  noch vind ik heden - dat
méér dan geringe aandacht vroeg

3 januari 2010
I
k draag maar een kaarsje binnen, waar al tal van fakkels branden.

2 januari 2010
Als hij ontevreden was over een zojuist geschreven zin, dan schrapte hij die niet, maar zette er een zin achter die helderder zou moeten zijn.

kerstvakantie 2009
dezelfde linnen lucht, tuin en straat bekleed met geitenvacht
de schuiver plet de uiers op de klinkers. de lucht kleurt nat.

23 december 2009
Eerst privatiseren om de markt zijn heilzame werk te laten doen. Winsten laten opstrijken door je natuurlijke achterban. De samenleving verantwoordelijk houden voor het onheil en laten betalen voor de schade – spoorwegen, metro's, energienetten, banken …. De noodzakelijke nationalisering paren aan afkoop van je natuurlijke achterban. Laten betalen door de samenleving. Verhogen van de belastingtarieven voor al die hoge- en lagepriesters en tempelhandelaartjes van de vrije markt blokkeren. Bolkestein, Bolkestein, een nijvere naaimachine, met dank aan, vult u de partijen maar in.

22 december 2009
De brandweer is slechts 5 procent van zijn tijd bezig met het blussen van branden. Een domme manager zal daarom 95 procent op deze diensten wegbezuinigen. En dat is precies wat er bij de spoorwegen is gebeurd.

lang december weekend
Wat een idiote wens, dat iemand wil lezen wat ik schrijf, zelfs als ik
nog twee andere heb,
                   ik wilde kunnen zeggen dat ik alleen maar schrijf omdat ze
vanavond op een gedicht wachten.

17 december 2009
 Welk besluit ben je aan het tegenhouden, ongedaan maken, laten
herroepen,

16 december 2009
Kritiek is dus als het ware een experiment met het kunstwerk, waardoor de reflectie ervan geroepen wordt,  waardoor het tot bewustzijn en zelfkennis wordt gebracht.

15 december 2009
grote kritiek hoeft niet, zoals men wel meent, door historische weergave te onderrichten of door vergelijkingen te ontwikkelen, maar door verdieping te kennen

14 december 2009
je adem in mijn lege handen is een lied, is gras

13 december 2009
Het is niet genoeg dat het buiten naar het buiten kijkt: de af te leggen weg moet beginnen bij  wat er bekeken wordt en dit verbinden met wat kijkt.

12 december 2009
Na een reeks intellectuele teleurstellingen die niet de moeite waard zijn om te bespreken, heeft meneer K besloten zich hoofdzakelijk bezig te houden  met het kijken naar de dingen van buitenaf.

11 december 2009
Als je je aandacht richt op één aspect treedt dit ineens op de voorgrond en beslaat het hele kader, zoals gebeurt bij tekeningen waarbij je maar met je ogen hoeft te knipperen om het hele perspectief te zien veranderen. Doordat de golfkammen met hun verschillende richtingen elkaar op deze manier kruisen, blijkt nu het patroon van het totaalbeeld opgedeeld in vierkanten die ontstaan en verdwijnen. Voeg daar nog eens aan toe dat iedere terugvloeiende golf ook weer een eigen kracht heeft die de daaropvolgende golven tegenwerkt. En als je je aandacht concentreert op deze terugwaartse krachten lijkt het wel of de enige echte beweging die beweging is die vertrekt van het strand en gaat naar de open zee.

10 december 2009
Wie zijn taal verliest, heeft reeds alles verloren en behoort tot de velen die als bevroren in de wereld rondzwerven: hij wordt een barbarus novus: vol vreemde taalsplinters, maar taalarm, afgestompt, gedachteloos.

9 december 2009
Zijn woorden en daden waren verzameld en gedroogd, en vormden een omvangrijk herbarium. Kwaadwillende vingers hadden ijverig gezocht naar onkruid, brandnetels, distels en melde.

8 december 2009
er zijn kreten die weigeren te verstommen, die ongemerkt
in niet minder bedriegelijke, nauw verholen leuzen zijn opgegaan, ja
gisteren is nog maar net begonnen

7 december 2009
Wat moet ik dan zeggen?
Tegen

hen die onbereikbaar zijn?

6 december 2009
Zo zei een vriend;
die wist het, die had het gelezen,
maar ben je niet beter af

met wat iemand in de praktijk in een opwelling leert?

5 december 2009
Naast de ingang staat er een pijl naar de ingang.

4 december 2009
Hoe kan het nieuw én vanzelfsprekend zijn.

3 december 2009
Je hoort niet alleen met je oren, je hoort ook met je stem.

2 december 2009
Het oordeel is de zondeval van de abstractie. Het oordeel over goed en kwaad levert geen ware kennis op, maar is gezwets.

1 december 2009
Misschien was dit het geheim: je zo vereenzelvigen met je eigen vallende toestand dat je erin slaagde te begrijpen dat de lijn die je volgde in je val niet de lijn was die het leek, maar een andere, ofte wel erin slagen die lijn te veranderen op de enige manier waarop ze kon worden veranderd, haar zo te laten worden als ze in werkelijkheid altijd geweest was.

Klik hier voor de dagteksten van juni 2009 - november 2009

Klik hier voor de dagteksten van januari 2009 - mei 2009
Klik hier voor de dagteksten van september - december 2008.
Klik hier voor de dagteksten van januari - mei 2008.
Klik hier voor de dagteksten van oktober - december 2007
Klik hier voor de dagteksten van september 2007
Klik hier voor de dagteksten van mei tot en met augustus 2007.
Klik hier voor de dagteksten van maart 2007.
Klik hier voor de dagteksten van februari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van januari 2007.
Klik hier voor de dagteksten van december 2006.

Klik hier voor de dagteksten van november 2006.
Klik hier voor de dagteksten van oktober 2006.
Klik hier voor de dagteksten van september 2006.
Klik hier voor de dagteksten van augustus 2006.


En zoals dat nu eenmaal gaat, laat A in de op ettelijke punten al bedenkelijke overschrijving van B uit C, op zijn beurt ook weer het een en ander weg en plakt hij niet bij elkaar horende stukjes aan elkaar. Citeren hoort in het strafregister.