De essaybundel Overvloed. Kritieken en kronieken over poëzie (2005) is ''in prijs opgeheven'', zoals dat zo mooi heet. Daarom kunt u de essays daaruit nu hier lezen.

vooraf
het spoor is de ruimte, de voelbare, de zichtbare, de hoorbare, de ruikbare ruimte, de denkbare ruimte tussen jager en prooi. het hert schept die ruimte niet — hoe kan het, kuierend van groen gras naar groener gras of blad, herkauwend, wegspringend uit een overval van schrik, in vluchtige haast. de jager doet het, met het hert dat hij zich voorstelt. doordat hij, tijdelijk, het hert tot prooi maakt, zet hij de ruimte uit waardoor het hem zou zijn ontvlucht: hij richt het spoor, het hert heeft het nagelaten. aan de rand van de ruimte, aan het eind van zijn spoor, vindt de jager niet het hert, maar de dood.

naar de essays over:
H.C. ten Berge; Paul Marijnis; Arjen Duinker,
Thomas Vaessens & Jos Joosten; Geert Buelens; Jacob Groot; Koos Geerds; Hans Andreus; Christine D'haen; Jan Lauwereyns;Erik Bindervoet;Armando;Maarten Doorman; Erik Spinoy; Geert van Istendael; Lidy van Marissing; Mark Insingel;Lucebert; René Huigen;Jan Baeke; Alfred Schaffer; Jan Eijkelboom;Mustafa Stitou;Vegter; Peter Holvoet-Hanssen;Henk van der Waal;Maria van Daalen; Esther Jansma;Van der Graft;Achterberg; Anneke Brassinga; Frans Budé; Tonnus Oosterhoff; Spinoy-Heytze-Gruwez-Jansma-Bogaert-Dixhoorn-Pfeijffer; Jozef Eijckmans; Ilja Leonard Pfeijffer; Nachoem Wijnberg.


terug naar het overzicht